Tập hợp các chỉ số miễn phí MT4

Chỉ số trong Forex là một program (chỉ số) được hiển thị chủ yếu trên biểu đồ khi mua và bán để xác định thời điểm giao dịch.

Ngoài ra còn có các chỉ số được hiển thị với mục đích làm cho biểu đồ dễ xem và các chỉ số để dễ dàng giao dịch.

Có hàng trăm chỉ số, bao gồm các chỉ số miễn phí và trả phí, và những chỉ số được tạo bởi các cá nhân.

Trong số hàng trăm chỉ số, thật khó để tìm ra nên sử dụng loại nào, nhưng lần này chúng tôi sẽ giới thiệu một chỉ số đại diện có thể được sử dụng miễn phí.

Bài viết liên quanCách giao dịch Forex. Thời điểm mua và bán trong giao dịch Forex

Chỉ số cài đặt sẵn trong MT4

MT4 (MetaTrader 4) có hàng tá chỉ số tiêu chuẩn có sẵn khi cài đặt MT4.

Cách thêm chỉ số cài đặt sẵn ở MT4 đơn giản như sau.

MT4 phiên bản máy tính

Chọn “tên chỉ số" của khung cửa sổ dịch chuyển → kéo và thả vào biểu đồ

MT4 phiên bản smartphone

Chạm vào biểu tượng “f" trên màn hình biểu đồ → chạm vào “tên chỉ số"

Đường trung bình động (Moving Average)

Chỉ số nổi tiếng nhất và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới là đường trung bình động, không có nnhaf giao dịch nào khồn biết.

Đường trung bình động là chỉ số hiển thị giá trị trung bình của tỷ giá hối đoái trong một khoảng thời gian nhất định trên biểu đồ bằng đường (đồ thị) và phán đoán việc mua và bán từ hướng của giá thị trường.

Moving Average

Ví dụ hiển thị đường trung bình động

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch của đường trung bình động

 • Đường trung bình động đi lên: giá thị trường tăng (đặt lệnh mua)

 • Đường trung bình động đi xuống: giá thị trường giảm (đặt lệnh bán)

 • Giá chạm đến đường trung bình động nằm trên giá: Bán (Ngược chiều)

 • Giá chạm đến đường trung bình động nằm dưới giá: Mua (Ngược chiều)

 • Giá vượt lên đường trung bình động: Mua (Thuận chiều)

 • Giá đi xuống đường trung bình động: Bán (Thuận chiều)

Bài viết liên quanCách hiển thị đường trung bình động lên MT4/MT5

Bài viết liên quanCách giao dịch sử dụng đường trung bình động

Dải Bollinger (Bollinger Bands)

Dải bollinger cũng là một trong những chỉ số phổ biến được nhiều nhà giao dịch ưa dùng.

Dải bollinger là chỉ số thước đo kết hợp số liệu thống kê vào đường trung bình động và phán đoán giao dịch từ xác suất di chuyển giữa đường trên và đường dưới (dải).

Bollinger Bands

Giá trị xác suất của dải bollinger

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch của dải Bollinger

 • Tỷ giá hối đoái chạm đến dải +2σ,+3σ: Bán (Ngược chiều)

 • Tỷ giá hối đoái chạm đến dải -2σ,-3σ: Mua (Ngược chiều)

 • Xu hướng chuyển đổi từ thị trường hộp, dải mở rộng: Cắt lỗ

Bài viết liên quanCách hiển thị Bollinger Bands trên MT4/MT5

Bài viết liên quanCách sử dụng Bollinger Bands và cách giao dịch sử dụng Bollinger Bands

Envelope

Envelope là đường chênh lệch trên dưới khoảng cách nhất định từ đường trung bình động.

Chỉ số phán đoán giao dịch mua bán sử dụng khuynh hướng giá di chuyển trong phạm vi chênh lệch nhất định từ đường trung bình động.

bollinger bands

Ví dụ hiển thị đường trung bình động

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch Envelope

 • Giá chạm giới hạn trên Envelope: Bán (Ngược chiều)

 • Giá chạm giới hạn dưới Envelope: Mua (Ngược chiều)

Envelope về cơ bản là chỉ số ngược chiều, tuy nhiên có thể sử dụng ngay cả khi xu hướng đang xảy ra.

Bài viết liên quanCách hiển thị Envelopes lên biểu đồ MT4/MT5

Bài viết liên quanCách giao dịch sử dụng envelopes

MACD

MACD là chỉ số hiển thị biểu đồ chênh lệch của hai đường trung bình động và các đường trung bình (tín hiệu) chồng chéo tiếp theo ở đó để phán đoán giao dịch của thị trường.

Nó không phải là một chỉ số được hiển thị chồng lên trên biểu đồ, mà là một chỉ số của hệ động lượng được hiển thị trong một khung riêng bên dưới biểu đồ.

MACD

Ví dụ hiển thị MACD

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch MACD

 • MACD di chuyển từ âm sang dương: Mua (Thuận chiều)

 • MACD di chuyển từ dương sang âm: Bán (Thuận chiều)

 • Khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên: Mua (Thuận chiều)

 • Khi chỉ số cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới: Bán (Thuận chiều)

Bài viết liên quanCách hiển thị và giao dịch sử dụng MACD trên MT4

RSI

RSI là một chỉ số kỹ thuật của hệ động lượng để phán đoán mua quá mức và bán quá mức.

Đây là chỉ số đo lường mức giá di chuyển lên và xuống trong phạm vi dao động từ 0% ~ 100% của một khoảng thời gian cố định (thường là 14).

RSI

Ví dụ hiển thị RSI

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch RSI

 • Từ 70% trở lên “mua quá nhiều": Bán (Ngược chiều)

 • Từ 30% trở xuống “bán quá nhiều": Mua (Ngược chiều)

RSI hoạt động tốt trong thị trường hộp, là thị trường giá di chuyển trong một phạm vi nhất định, nhưng có nhược điểm là khó đưa ra phán đoán trong thị trường xu hướng biến động theo một chiều.

Bài viết liên quanCách hiển thị RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) lên biểu đồ MT4/MT5

Bài viết liên quanCách sử dụng RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) và cách giao dịch sử dụng RSI

Ichimoku Kinko Hyo

Là chỉ số kỹ thuật được tạo ra bởi người Nhật vào năm 1936 (Năm Chiêu Hòa thứ 11) trước chiến tranh.

Ichimoku Kinko Hyo phán đoán chuyển đổi của xu hướng và tín hiệu giao dịch của xu hướng được cấu tạo từ 4 phần tử chính đó là đường chuyển đổi (Tenkan-Sen – Conversion Line), đường chuẩn (Kijun-Sen – Base Line), đường trễ (Chikou Span – Lagging Span), đám mây (Kumo – Cloud là khoảng cách giữa 2 đường Senkou Span – Leading Span).

Ichimoku Kinko Hyo

Ví dụ hiển thị Ichimoku Kinko Hyo

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch của Ichimoku Kinko Hyo

 • Giá vượt lên trên đường chuyển đổi hoặc đám mây: Mua (Thuận chiều)

 • Giá đi xuống đường chuyển đổi hoặc đám mây: Bán (Thuận chiều)

 • Đường trễ vượt lên trên giá: Mua (Thuận chiều)

 • Đường trễ đi xuống giá: Bán (Thuận chiều)

Hơn nữa, MACD phán đoán mua hoặc bán dựa vào đường chuẩn và đường chuyển đổi phán đoán trở thành Golden Cross và Death Cross.

Bài viết liên quanCách hiển thị Ichimoku Kinko Hyo lên biểu đồ MT4/MT5

Bài viết liên quanCách giao dịch sử dụng Ichimoku Kinko Hyo

Parabolic SAR

Parabolic SAR, là chỉ số kỹ thuật phán đoán điểm chuyển đổi của xu hướng. Có thể phán đoán thời điểm. Có thể phán đoán thời điểm đặt lệnh ngược.

Parabolic SAR

Ví dụ hiển thị Parabolic SAR

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch của Parabolic SAR

 • Chu kỳ SAR đang nằm dưới giá: Mua (Thuận chiều)

 • Chu kỳ SAR nằm trên giá: Bán (Thuận chiều)

 • Thời điểm giá và SAR cắt nhau: Đặt lệnh ngược

Bài viết liên quanCách hiển thị Parabolic SAR lên biểu đồ MT4/MT5

Bài viết liên quanCách giao dịch sử dụng Parabolic SAR

Kênh cách đều (Equidistant Channel)

Equidistant Channel (kênh cách đều), là chỉ số vẽ tự động thêm một trend line (đường xu hướng) song song với trend line.

Cách hiển thị của kênh cách đều khác với các chỉ số khác, có thể thêm đường bằng cách nhấp chuột vào “ký hiệu E" trên màn hình MT4

ênh cách đều (Equidistant Channel)

Ví dụ hiển thị đường kênh

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch kênh cách đều

 • Giá tiếp xúc với kênh cách đều và tăng trở lại: Mua (Ngược chiều)

 • Giá tiếp xúc với kênh cách và giảm trở lại: Bán (Ngược chiều)

 • Vượt khỏi dùng: Thuận chiều

Đường nằm dưới giá là đường hỗ trợ (đường hỗ trợ giá dưới). Đường nằm trên giá được coi là đường kháng cự (đường kháng cự trên giá), và bạn giao dịch ngược tại thời điểm biến động tăng hoặc biến động giảm tại mỗi đường.

Bài viết liên quanCách sử dụng Equidistant Channel (kênh cách đều) MT4

Chỉ số tùy chỉnh MT4

Chỉ số tùy chỉnh không giống như chỉ số có sẵn ban đầu trên MT4, và là chỉ số được phát triển riêng.

Có thể thêm và sử dụng chỉ số tùy chỉnh bằng cách tải xuống từ Internet chủ yếu từ trang web chính thức MQL5.

Cách cài đặt chỉ số tùy chỉnh như sau.

MT4 phiên bản máy tính
Tải chỉ số tùy chỉnh → “Tập tin" của MT4 → “Mở thư mục dữ liệu" → “MQL4" → di chuyển tập tin chỉ số tùy chỉnh vào thư mục “Indicators" → khởi động lại MT4

Chọn “tên chỉ số tùy chỉnh" của khung cửa sổ dịch chuyển → kéo và thẻ đến biểu đồ

MT4 phiên bản smartphone4

Không thể sử dụng trên smartphone. Chỉ có thể sư dụng trên máy tính.

OverLay Chart.mq4

Chỉ số tùy chỉnh của OverLay Chart.mq4, là chỉ số có thể hiển thị chồng các cặp tiền tệ khác lên biểu đồ hiện có.

Bằng cách chồng các biểu đồ cặp tiền tệ với hệ số tương quan cao, bạn có thể kiểm tra trực quan sự thu hẹp hay mở rộng của khoảng cách chênh lệch giá giữa 2 loại tiền tệ.

OverLay Chart.mq4

Ví dụ hiển thị OverLay Chart.mq4

Cách sử dụng OverLay Chart.mq4

 • Hiển thị biểu đồ của cặp tiền tệ có hệ số tương quan cao

 • Khoảng cách chênh lệch rộng: Bắt đầu giao dịch

 • Khoảng cách chênh lệch hẹp: Đóng giao dịch

※Hãy lưu ý rằng tại “XM" của công ty Forex nước ngoài nghiêm cấm giao dịch kiếm lời chênh lệch giá bị cấm. Không có nội dung khuyến nghị giao dịch tương quan trên trang web này.

Bài viết liên quanCách sử dụng “OverLay Chart.mq4” – chỉ số có thể hiển thị chồng các cặp tiền tệ khác lên MT4

Spread_swap.mq4

spread_swap.mq4, chỉ số hiển thị cả swap point và spread lên biểu đồ trong thời gian thực.

Thông thường, để kiểm tra swap points (điểm hoán đổi) trên MT4, bạn cần có thời gian để nhấp vào thông số kỹ thuật từ hiển thị bảng giá, nhưng nếu sử dụng chỉ số này được, bạn có thể hiển thị trong một khung riêng bên dưới biểu đồ và có thể kiểm tra trong một lần.

Spread_swap.mq4

Ví dụ hiển thị spread_swap.mq4

Cách sử dụng spread_swap.mq4

 • Có thể hiển thị swap point (điểm hoán đổi) và spread (mứ chênh lệch) trong thời gian thực ở khung dưới của màn hình biểu đồ

 • (Ví dụ) Spread:21 có nghĩa swap points là 2.1pips

SpreadLabel.ex4

SpreadLabel.ex4, là chỉ số có thể hiển thị spread lên góc trên bên phải biểu đồ trong thời gian thực.

Mặc dù “spread_swap.mq4" có thể hiển thị các spread và swap points trong một khung riêng biệt bên dưới biểu đồ, nhưng “SpreadLabel.ex4" là một đặc điểm kỹ thuật đơn giản chỉ co thể hiển thị các spread lên phía trên bên phải của biểu đồ.

SpreadLabel.ex4

Ví dụ hiển thị SpreadLabel.ex4

Cách sử dụng SpreadLabel.ex4

 • Có thể hiển thị spread lên góc trên bên phải biểu đồ

 • Thay đổi kích thước phông chữ và màu sắc

Vertical_time_lines.mq4

vertical_time_lines.mq4, là chỉ số có thể vẽ đường thẳng đứng giữa các thời điểm được chỉ định của biểu đồ.

Bạn có thể làm cho biểu đồ dễ đọc hơn bằng cách vẽ một đường tại dải phân cách của giờ Việt Nam hoặc giờ New York.

Vertical_time_lines.mq4

Ví dụ hiển thị vertical_time_lines.mq4

Cách sử dụng vertical_time_lines.mq4

 • chỉ số có thể vẽ thẳng góc tùy thích trong thời gian quy định

 • Trở thành một tiêu chuẩn bằng cách vẽ một đường tại thời điểm thị trường trao đổi New York bắt đầu và thời gian kết thúc

Bài viết liên quanCách sử dụng vertical_time_lines.mq4

Khác

OneClickClose.ex4

OneClickClose.ex4 là tập lệnh (chương trình) cho phép đóng lệnh hàng loạt chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Nó không phải tập tệp mq4 của indicators mà nó là tập tệp ex4 script.

Để thêm tập lệnh script vào MT4, bạn có thể áp dụng bằng cách chèn tệp vào “Tập tin" của MT4 → “mở thư mục dữ liệu" → “MQL4" → “Experts" sau đó khởi động lại MT4.

OneClickClose.ex4

Ví dụ hiển thị OneClickClose.ex4

Cách sử dụng OneClickClose.ex4

 • tập lệnh (chương trình) có thể đóng tất cả lệnh chỉ bằng một cú nhấp chuột

 • Áp dụng bằng cách đánh dấu tích vào “cho phép giao dịch tự động" trên màn hình cài đặt

 • Chức năng tự động đóng lệnh các lệnh đang giao dịch theo thứ tự từ trên xuống dưới

Bài viết liên quanCách sử dụng OneClickClose.ex4

Trong số hàng trăm chỉ số MT4, bài viết đã tóm tắt giới thiệu các chỉ số đại diện có thể sử dụng miễn phí.

Ngoài các chỉ số đã giới thiệu lần này, có rất nhiều chỉ số hữu ích, vì vậy sẽ thật thú vị khi tìm kiếm cách giao dịch theo phong cách giao dịch của bạn!

Chỉ số tùy chỉnh MT4, có thể tải từ “trang web chính thức MQL5“.