Cách hiển thị Envelopes lên biểu đồ MT4/MT5

Envelopes, là đường chênh lệch trên dưới khoảng cách nhất định từ đường trung bình động.

Bằng cách hiển thị Envelope lên biểu đồ, bạn có thể đánh giá giá chênh lệch bao nhiêu từ đường trung bình động và biến động tăng, biển động giảm có lặp lại không.

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Envelope

Cách hiển thị Envelope

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển" ở bên trái của màn hình MT4 (hoặc MT5), chọn “chỉ số" → “xu hướng" → “Bollinger Bands", kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp và giữ chuột trái → Thả chuột).

Envelope

Màn hình thiết lập bolliger band (đường trung bình động) sẽ hiển thị, bạn có thể thay đổi 3 vị trí “chu kỳ", “phương thức MA", “độ lệch", sau khi thay đổi xong nhấp chuột chọn OK.

Envelope

  • Chu kỳ: 5, 7, 10, 14, 25, 75, 100,…

  • Phương thức MA: Simple (đơn giản) hoặc Exponential (hàm mũ)

  • Độ lệch: Điều chỉnh để giá tiếp xúc Envelope

Hơn nữa, bạn cũng có thể cài đặt màu sắc của envelope từ tab cài đặt “màu sắc".

Bằng thao tác trên, bạn đã hoàn thành việc hiển thị envelope lên biểu đồ.

Envelope

Ngoài ra, nếu muốn xóa envelope, bạn có thể xóa bằng cách nhấp chuột lên biểu đồ → “các công cụ hỗ trợ" → chọn “Envelopes".

Envelope

Về cài đặt Envelope

Chu kỳ của Envelope

Chu kỳ Envelope, là “chu kỳ của đường trung bình động" được hiển thị ở trung tâm Envelope. Tóm lại, “đường trung tâm Envelope = đường trung bình động".

Vì thế, bạn sẽ dễ dàng giao dịch hơn nếu nhập chu kỳ giống với đường trung bình động đang sử dụng.

Khung thời gianChu kỳ của đường trung bình động
Khung thời gian 15 phút4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 64, 96,...
Khung thời gian 1 giờ4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120,...
Khung thời gian 4 giờ2, 4, 6, 12, 24, 60, 120, 240,...
Khung thời gian theo ngày 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày, 25 ngày, 50 ngày, 75 ngày, 100 ngày, 200 ngày,...
Khung thười gian theo tuần13 tuần, 26 tuần, 52 tuần,...
Khung thời gian theo tháng12 tháng, 24 tháng, 60 tháng,..

Bài viết có link dưới đây giới thiệu cụ thể về chu kỳ đường trung bình động.

Bài viết tham khảo:Về chu kỳ đường trung bình động

Phương thức Envelope

Envelope là đường hiển thị khoảng cách trên dưới nhất định từ đường trung bình động trung tâm (ở giữa), vì thế bạn cần cài đặt phương thức của đường trung bình động trung tâm.

Đối với giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch Forex, “đường trung bình động đơn giản (SMA)" và “đường trung bình động hàm mũ (EMA)" được sử dụng, tuy nhiên so với đường trung bình động đơn giản, đường trung bình động hàm mũ chú trọng giá gần nhất sẽ hiệu quả hơn trong thị trường ngoại hối biến động giá mạnh.

  1. Đường trung bình động đơn giản (SMA): Ký hiệu của MT4 “Simple"

  2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Ký hiệu của MT4 “Exponential"

  3. Đường trung bình động trượt (SMMA): Ký hiệu của MT4 “Smoothed"

  4. Đường trung bình động có trọng số (WMA): Ký hiệu của MT4 “LinearWeighted"

Bài viết liên quan:Phương thức và cách tính của đường trung bình động

Độ lệch của Envelope

Độ lệch của Envelope, là độ lệch cài đặt Envelope được hiển thị trong khoảng chênh lệch bao nhiêu từ đường trung bình động của chu kỳ đã chỉ định.

Giá trị độ lệch hoàn toàn khác nhau tùy vào biến động giá, giá trị độ lệch sẽ nhập thay đổi theo khung thời gian đang hiển thị.

Envelope

Hình ảnh biểu đồ đã hiển thị Envelope trên, cài đặt “biểu đồ khung thời gian 1 giờ, chu ký 14, độ lệch 0.25%".

Vừa điều chỉnh giá trị vừa cài đặt nhập tại điểm tiếp xúc trên dưới đường Envelope sau đó biến động tăng hoặc biến động giảm.

Vì giá trị độ lệch sẽ khác nhau tùy vào biến động giá thị trường, do đó không phải nếu hiển thị Envelope thì có thể sử dụng mãi được, bạn cần thay đổi độ lệch theo tình hình giá thị trường.

Bài viết liên quan:3 điểm để sử dụng chính xác envelope và giao dịch Forex

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Envelope