Envelopes là gì?

Envelopes là đường khoảng cách chênh lệch lên xuống ổn định từ đường trung bình động. Là phương pháp kỹ thuật để biểu hiện khoảng cách giữa giá cả và đường trung bình động là bao nhiêu.

Về cơ bản, biến động giá sẽ thay đổi nhiều trong phạm vi khoảng cách chênh lệch nhất định đối với đường trung bình động, vì thế bạn có thể nghĩ ra chiến lược là thực hiện lệnh “Bán” tại vùng lân cận trên và thực hiện lệnh “Mua” tại vùng lân cận dưới của dãy (Band).

Cách hiển thị Envelopes ở MT4

Rất đơn giản để hiển thị Envelopes ở MT4.

Có thể hiển thị với 4 bước “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Envelopes”.

cách hiển thị envelopes ở MT4

mũi tên

Sau khi màn hình cài đặt thông số được hiển thị, chọn chu kỳ là “14”, phương thức MA là “Exponential”, thực hiện là “Close”.

Ô giá trị độ lệch, nhập giá trị theo từng trường hợp cụ thể.

thiết lập thông số envelopes

Mẫu cài đặt tham khảo độ lệch envelope

Giá trị độ lệch của envelope được cài đặt khác nhau tùy vào cặp tiền tệ, tình hình giá thị trường, khung thời gian. Ví dụ, nếu là biểu đồ của khung thời gian 15 phút thường điều chỉnh độ lệch của Envelopes trong khoảng trước sau 0.07% ~ 0.14%.

Mẫu cài đặt Envelopes
Chu kỳ: 14
Phướng thức MA: “Exponential”
Độ lệch: 0.10%

Envelope

Ví dụ trên đã hiển thị 2 đường envelope (độ lệch 0.7 và độ lệch 0.14)

Có thể hiển thị 2 đường Envelopes bằng độ lệch khác nhau tùy thích và sử dụng envelope có độ lệch lớn hơn làm đường cắt lỗ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “loại đường kẻ” và “thay đổi màu” ở properties (thuộc tính). Sau khi cài đặt xong, nhấp chuột chọn “OK”.

Bằng cách cài đặt đơn giản như trên, bạn đã có thể hiển thị được Envelopes.

Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn các bài viết dưới đây về cách cài đặt hay cách giao dịch envelope.

Tập hợp các điểm trong cách hiển thị Envelopes

  • Hiển thị với 4 bước “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Envelopes”
  • Chu kỳ “14”, phương thức MA “Exponential”, thực hiện “Close”
  • Nhập giá trị độ lệch theo từng trường hợp khác nhau (Bài viết tham khảo: 3 điểm để sử dụng và giao dịch chính xác Envelope Forex
  • Trường hợp biểu đồ khung thời gian 15 phút thì envelope thường sử dụng độ lệch 0.07 ~ 0.14%