Tổng quát MT4,Cách sử dụng cơ bản của MT4,Cách sử dụng ứng dụng MT4 smartphones

Thumbnail of post image 034

MT4 của XM (MetaTrader 4) có thể được sử dụng trên smartphone hay máy tính bảng, vì vậy bạn có thể dễ dàng giao dịch ...

Cách sử dụng XM,Tổng quát MT4,Cách sử dụng ứng dụng MT4 smartphones

Thumbnail of post image 121

Có 2 cách để thay đổi mật khẩu của XM, “cách thay đổi từ phần mềm giao dịch MT4/MT5” và “cách thay ...

Tổng quát MT4,Cách sử dụng ứng dụng MT4 smartphones

Thumbnail of post image 101

Đối với biểu đồ MT4 và MT5 dành cho iPhone, bạn có thể thay đổi biểu đồ và màu nền cho phù hợp với sở thích và tạo bi ...

Tổng quát MT4,Cách sử dụng cơ bản của MT4,Cách sử dụng ứng dụng MT4 smartphones

Thumbnail of post image 046

Để đặt lệnh mới trên ứng dụng MT4 iPhone (MetaTrader4), bạn đặt lệnh sau khi di chuyển đến màn hình đặt lệnh bằng các ...

Tổng quát MT4,Cách hiển thị chỉ số MT4,Cách sử dụng ứng dụng MT4 smartphones

Thumbnail of post image 147

Các loại chỉ số MT4 được áp dụng trên tất cả các khung thời gian ở chế độ tiêu chuẩn, tuy nhiên ở chế độ đơn giản bạn ...

Tổng quát MT4,Cách sử dụng cơ bản của MT4,Cách hiển thị chỉ số MT4,Cách sử dụng ứng dụng MT4 smartphones

Thumbnail of post image 018

Bạn có thể hiển thị các đối tượng như trend line, ressitant line lên màn hình MT4 smartphone giống với MT4 trên máy t ...