Trường hợp cặp tiền tệ mong muốn hay cặp tiền muốn đặt lệnh không được biểu hiện khi hiển thị biểu đồ ở MT4 thì sẽ giải quyết bằng cách hiển thị tất cả các cặp tiền tệ.

Nhấp chuột phải lên “Bảng giá” nằm góc trái màn hình MT4.

Tiếp theo, nhắp chuột chọn “Xem tất cả”.

hiển thị tất cả các cặp tiền tệ

mũi tên

Bằng thao tác đơn giản như trên, tất cả cặp tiền tệ sẽ được hiển thị.

Trường hợp muốn hiển thị biểu đồ mới, nhấp chuột vào “Tập tin” → “Biểu đồ mới” sau đó chọn cặp tiền tệ tùy thích. (Tất cả các cặp tiền tệ đang được hiển thị).

chọn cặp tiền tệ mong muốn