Cách sử dụng “Vertical Time Lines” – chỉ số có thể vẽ tối đa 6 đường thẳng góc khác nhau trong thời gian quy định trên MT4

vertical time line

Bài viết lần này giới thiệu “Vertical Time Lines" chỉ số có thể vẽ tối đa 6 đường thẳng góc tùy thích trong thời gian quy định trên MT4 (MetaTrader4).

“Vertical Time Lines" là chỉ số vẽ đường thẳng góc phù hợp với thời gian thị trường ngoại hối New York có tỷ giá hối đoái dễ biến động, thời gian mở hoặc đóng cửa thị trường. Đặc trưng dễ dàng nhìn khung thời gian bằng mắt.

Tải chỉ số có thể vẽ đường thẳng góc trong thời gian nhất định tại MT4

Tải “Vertical Time Lines" từ trang web chính thức của MQL5 dưới đây.

Nhấp vào địa chỉ URL “vertical_time_lines.mq4".

https://www.mql5.com/ja/code/12266

mql5

File mq4 được tải về như dưới đây.

vertical_time_lines

Di chuyển file chỉ số đến folder MT4

Khởi động MT4 sau đó nhấp chuột chọn “File" → “Mở thư mục dữ liệu" phía trên màn hình.

vertical_time_lines

Sau khi mở folder, tiếp tục mở “MQL4" → “Indicators".

Lướt để tìm file “vertical_time_lines.mq4" đã tải lúc nãy sau đó di chuyển nó đến folder “Indicators".

vertical_time_lines

Khởi động lại MT4 để ứng dụng vertical_time_lines

Khi chèn chỉ số mới vào MT4, bạn cần khởi động lại MT4 để chỉ số được hiển thị.

Sau khi khởi động MT4, chọn “Navigator (cửa sổ dịch chuyển)" → “Intorcation (chỉ số)" → “vertical_time_lines" trên khung trái màn hình MT4, sau đó kéo và thả lên biểu đồ mà bạn muốn áp dụng.

Áp dụng ứng dụng vertical_time_lines

Ngoài ra bạn cũng có thể hiển thị bằng cách chọn “Thêm" → “Công cụ phân tích đường thẳng đứng" → “Tùy chỉnh" → “vertical_time_lines" từ menu trên màn hình.

Thiết lập vertical_time_lines

Thiết lập hiển thị từ tag tham số nhập vào.

Trong tag này có nhiều mục nhưng cơ bản cách thiết lập rất đơn giản chỉ cần thiết lập 2 vị trí mỗi đường.

cài đặt vertical_time_lines

Visible
true: Hiển thị
false: Không hiển thị
Time
true: Chỉ định thời gian bạn muốn kéo đường thẳng đứng

1 đường thẳng đứng được hiển thị bằng cách chọn “Line 1 Visible" là “True". Đường thảng đứng theo thời gian đó sẽ được hiển thị bằng cách chỉ định “Line 1 Time" ở dưới.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu và kiểu dáng đường thẳng đứng.

Thời gian hiển thị là GMT+3

Máy chủ của XM, được hiển thị ở múi giờ GMT+2 (Giờ mùa hè là GMT+3), có mức chệnh lệch thời gian với Việt Nam là 5 giờ. (Giờ mùa hè là 4 giờ)

Ví dụ, trường hợp bạn muốn kéo đường thẳng đứng tại 20 giờ (giờ mùa hè) theo giờ Việt Nam là lúc thị trường ngoại hối NY bắt đầu thì thiết lập vertical time lines tại thời gian 4 giờ.

Đường thẳng đứng theo giời gian đã thiết lập sẽ được hiển thị

Với các bước đơn giản trên, đường thẳng đứng theo giời gian đã thiết lập sẽ được hiển thị. Thiết lập tiêu chuẩn chỉ hiển thị 2 đường nhưng bạn có thể vẽ tối đa đến 6 đường thẳng đứng bằng cách thiết lập Visible thành true.

thiết lập vertical timelines

Cách xóa chỉ số vertical_time_lines

Nhấp chuột phải lên biểu đồ → chọn “Chỉ số đang hiển thị" → “vertical_time_lines", sau đó chỉ cần nhấp chuột chọn nút “Xóa".

Xóa vertical_time_lines

Xóa vertical_time_lines

Đường link tải “Vertical Time Lines"

https://www.mql5.com/ja/code/12266