Cách giao dịch sử dụng envelopes

Envelopes, là chỉ số kỹ thuật chênh lệch trên dưới đường trung bình động với khoảng cách nhất định.

Giao dịch bằng cách đánh giá khuynh hướng giá di chuyển trong phạm vi nhất định từ đường trung bình động.

Bài viết này giới thiệu cách giao dịch sử dụng Envelopes bằng hình vẽ minh họa.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị Envelopes lên biểu đồ MT4/MT5

2 cách giao dịch sử dụng Envelopes

Giao dịch sử dụng Envelopes, có 2 cách giao dịch chủ yếu “ngược chiều từ giới hạn trên hoặc giới hạn dưới", “thuận chiều theo hướng giới hạn trên/giới hạn dưới từ giá trung tâm trong thị trường giá xu hướng".

1. Cách giao dịch ngược chiều từ giới hạn trên, giới hạn dưới

Trong thị trường hoàn toàn không có xu hướng, có thể giao dịch ngược chiều tại điểm giá tiếp xúc giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelope.

Envelope

Như biểu đồ trên, đang hiển thị Envelope với khung thời gian 1 giờ, chu kỳ 14 và độ lệch 0.25%.

Có thể lấy ví dụ giao dịch như bán tại điểm giá đã tiếp xúc giới hạn trên của Envelopes (vị trí khoanh tròn xanh), mua tại điểm giá đã tiếp xúc giới hạn dưới (vị trí khoanh tròn đỏ) và cắt lỗ tại thời điểm giá biến động theo hướng ngược lại giao dịch (vị trí tam giác xanh lá).

Cách giao dịch

Tại thị trường không có xu hướng, bạn kiếm lời bằng giao dịch ngược chiều bán tại giới hạn trên và mua tai giới hạn dưới của Envelopes.

2. Cách giao dịch thuận chiều từ giá trị trung tâm theo hướng giới hạn/giới hạn dưới

Tại thị trường có xu hướng, có thể giao dịch theo hướng từ giá trị trung tâm của Envelope đến giới hạn trên/giới hạn dưới.

Envelope

Biểu đồ trên, đang hiển thị Envelope với khung thời gian 4 giờ, chu kỳ 14 và độ lệch 0.50%.

Ví dụ biểu đồ này, vì xu hướng giảm, do vậy bạn có thể giao dịch bằng cách đặt lệnh bán tại điểm giá trị trung tâm Envelopes (đường trung bình động) )vị trí khoanh tròn canh), đóng lệnh tại giới hạn dưới của Envelopes (vị trí khoanh tròn đỏ) và cắt lỗ nếu giá chạm giới hạn trên (vị trí tam giác xanh lá).

Cách giao dịch

Tại thị trường xu hướng, bạn kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều tại giá trị trung tâm của Envelopes và đóng lệnh tại giới hạn trên/giới hạn giảm.

Tóm tắt cách giao dịch sử dụng Envelopes

  • Envelopes chỉ số hiển thị tỷ lệ chênh lệch nhất định từ đường trung bình động
  • Giao dịch ngược chiều từ giới hạn trên hoặc giới hạn dưới
  • Giao dịch thuận chiều từ giá trị trung tâm hướng theo giới hạn trên/giới hạn giảm
  • Giá trị độ lệch thay đổi tùy theo biến động thị trường

Như trên đã giới thiệu cách giao dịch đã sử dụng Envelopes.

Envelopes có thể giao dịch thuận chiều/ngược chiều tại thị trường không có xu hướng hoặc có xu hướng đều được, tuy nhiên cần lưu ý 1 điểm rằng phải thay đổi độ lệch tùy theo biến động thị trường.

Nếu hiển thị Envelopes lên biểu đồ thì không có nghĩa bạn có thể sử dụng nó mãi mãi được, vì vậy trước khi giao dịch bạn cần thay đổi độ lệch thành giá trị thích hợp với thị trường lúc đó.

Về độ lệch Envelope, được giới thiệu ở bài viết link dưới đây.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị Envelopes lên biểu đồ

Bài viết liên quan:3 điểm để sử dụng chính xác envelope và giao dịch Forex