Xác minh 2 bước của XM là chức năng tăng cường bảo mật để không đặt lại mật khẩu cho người thứ 3

Ở XM công ty Forex, bạn có thể thiết lập xác minh 2 bước từ trang của tôi XM.

Xác minh 2 bước ở XM không phải là chức năng xác minh 2 bước khi đăng nhập, nhưng là một chức năng tăng cường bảo mật để không đặt lại mật khẩu cho người thứ ba.

Nếu bạn đã thiết lập xác minh 2 bước, xác minh 2 bước sẽ hoạt động khi bạn đặt mật khẩu mới từ “Quên mật khẩu?" trên trang đăng nhập XM.

Xác minh 2 bước

Xác minh 2 bước không yêu cầu khi đăng nhập, nó có chức năng dùng khi đặt lại mật khẩu

Hệ thống xác minh 2 bước của XM, bạn có thể chọn Xác thực 2 yếu tố “câu hỏi bảo mật" hoặc “Xác thực OTP".

Phương pháp xác minh 2 bước bằng câu hỏi bảo mật

Sau khi đăng nhập vào trang của tôi XM, nhấp chuột vào “Xác minh 2 bước" trên menu bên phải màn hình.

(Khi đăng nhập từ smartphone, chạm vào “Menu" 3 gạch ở phía trên bên trái → chạm vào “Xác minh 2 bước".)

xác minh 2 bước

Khi chuyển sang trang xác minh 2 bước, hãy chọn “Câu hỏi bảo mật" từ hộp chọn.

Xác minh 2 bước

Chọn câu hỏi bạn muốn từ mẫu “Câu hỏi". Sẽ là tốt hơn với những câu hỏi dễ nhớ như “tên đệm của mẹ bạn là gì" để không quên.

Nhập câu trả lời cho câu hỏi bằng các ký tự La Mã, nhập mật khẩu tài khoản hiện tại và nhấp vào nút “Cập nhật".

Xác minh 2 bước

Như vậy, bạn đã kích hoạt thành công xác minh 2-bước qua xác minh câu hỏi bảo mật.

Xác minh 2 bước

Phương pháp xác minh 2 bước bằng xác thực OTP

Ngoài câu hỏi bảo mật, bạn cũng có thể xác minh 2 bước với xác thực OTP (mật khẩu một lần ).

Để xác thực OTP, bạn cần ứng dụng Google Authenticator trên smartphone của mình.

Tương tự xác minh 2 bước của câu hỏi bảo mật, nhấp vào “Xác minh 2 bước" từ menu của trang của tôi XM và đi đến trang cài đặt xác minh.

Chọn “Xác thực OTP" từ hộp chọn kéo xuống và nhấp chuột vào “Tiếp tục tới bước 2".

Xác minh 2 bước

Vì mã QR dành cho xác thực OTP được hiển thị, hãy quét mã QR từ ứng dụng Google Authenticator.

Sau khi quét mã QR dưới đây bằng thiết bị di động, bạn nhập thủ công “mã an toàn" → nhấp chuột chọn nút “Kích hoạt".

Xác minh 2 bước

Để vận hành ứng dụng Google Authenticator, chạm vào “quét mã vạch" ở góc trên bên phải màn hình → quét “mã QR" → “nhập mã được hiển thị tại vị trí XM vào trang web".

Mã được hiển thị trên ứng dụng sẽ được tự động chuyển 30 giây một lần.

Xác minh 2 bước

Bằng cách nhấp vào nút “Kích hoạt" trên trang web, xác minh 2 bước bằng xác thực OTP sẽ được kích hoạt.

Xác minh 2 bước

Điều khoản lưu ý khi sử dụng chức năng xác thực OTP

Trong trường hợp xác thực OTP, nếu bạn xóa một ứng dụng, chức năng xác thực sẽ không sử dụng được. Ngoài ra, hãy lưu ý vì bên ứng dụng phải làm thủ tục di chuyển khi thay đổi mô hình.

* Chức năng xác minh của XM không phải là một hệ thống hợp lệ khi đăng nhập, nó là một chức năng tăng cường bảo mật ngăn chặn mật khẩu bị thay đổi bởi một bên thứ ba từ “Quên mật khẩu".