Cách xem Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo, được cấu tạo từ 4 phần tử là đường chuyển đổi, là đường giá thị trường chuyển đổi (Tenkan-Sen – Conversion Line), đường chuẩn, là đường được lấy làm chuẩn (Kijun-Sen – Base Line), đám mây, là vùng nhìn giống như đám mây trên bầu trời (Kumo – Cloud), đường trễ, là đường giá thị trường của quá khứ (Chikou Span – Lagging Span).

Cách xem Ichimoku Kinko Hyo

 • Đường chuẩn
 • Là giá trị trung gian của giá cao và giá thấp của thị trường giá trong 26 phiên đã qua.

  Đường chuẩn sẽ xác định hướng của giá thị trường lên hoặc xuống.

 • Đường chuyển đổi
 • Là giá trị trung gian của giá cao và giá thấp của thị trường giá trong 9 phiên đã qua.

  Phát sinh tín hiệu giao dịch/mua và bán theo hướng tỷ giá hối đoái đã vượt qua đường chuyển đổi.

 • Đám mây
 • Đây là khu vực trung tâm của sự biến động giá cả. Nói là vùng bị kẹp giữa 2 đường Senkou Span 1 (Leading Span 1) và Senkou Span 2 (Leading Span 2).

  Đám mây được sử dụng như đai/dải kháng cự (Resistance line).

 • Đường trễ
 • Là đường đã hiển thị tỷ giá hối đoái hiện tại 26 phiên trước.

  Phát sinh tín hiệu giao dịch/mua và bán khi mức tiêu chuẩn của đường trễ vượt quá giá thực tế.

Cách giao dịch sử dụng Ichimoku Kinko Hyo

Dưới đây là ví dụ giao dịch.

Khi giá vượt trên đường chuyển đổi thì đặt lệnh mua và sẽ xác định được lợi nhuận khi nó đã tiếp xúc đám mây.

Bạn có thể xác nhận rằng đường chuẩn có hướng đi lên thì đường chuyển đổi sẽ nằm trên đường chuẩn và dẫn đến giá thị trường có xu hướng đi lên.

Sau đó, bạn có thể giao dịch bằng cách đặt lệnh mua tại điểm giá vượt trên đám mây.

Cách giao dịch sử dụng Ichimoku Kinko Hyo

Bạn có thể sử dụng Ichimoku Kinko Hyo ngay trên mỗi khung thời gian nhưng khung thời gian 1 ngày được tham khảo phổ biến.

Tập hợp các điểm để kiếm lời bằng Ichimoku Kinko Hyo

 • Đường chuẩn sẽ xác định phương hướng giá thị trường lên hoặc xuống
 • Phán đoán rằng sẽ mua nếu tỷ giá hối đoái vượt trên đường chuyển đổi hoặc sẽ bán nếu tỷ giá hối đoái vượt xuống đường chuyển đổi
 • Đám mây được đánh giá như đường kháng cự (Resistance line)
 • Phán đoán rằng sẽ mua nếu đường trễ vượt trên giá thực tế hoặc sẽ bán nếu đường trễ vượt xuống giá thực tế
 • Phán đoán rằng sẽ mua và bán từ đường chuẩn, đường chuyển đổi là giao điểm vàng (Golden Cross), giao điểm chết (Dead Cross)