Giờ giao dịch XM

Giờ giao dịch của công ty Forex khác nhau tùy vào giờ mùa hè và giờ mùa đông.

Giờ giao dịch của XM của công ty giao dịch Forex nước ngoài khác nhau tùy vào giờ mùa đông và giờ mùa hè.

XM thường áp dụng giờ mùa hè UK, giờ mùa hè bắt đầu từ 1 giờ chiều GMT chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đến 1 giờ chiều GMT chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Ngoài giờ giao dịch, bạn cũng có thể hiển thị biểu đồ ở MT4 nhưng hãy lưu ý khi đặt lệnh thực tế nếu không phải giờ giao dịch chỉ định của XM thì bạn không thể giao dịch.

Giờ giao dịch XM theo giờ mùa đông

(Giờ Việt Nam) 05:05 thứ 2 ~ 04:50 thứ bảy

Giờ giao dịch XM theo giờ mùa hè

(Giờ Việt Nam) 04:05 thứ 2 ~ 03:50 thứ bảy

Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn về giờ giao dịch hãy tham khảo tại “Giờ giao dịch” từ trang web chính thức XM.

*Trên đây là giờ giao dịch Forex nhưng CFD có giới hạn về giờ giao dịch 1 ngày tùy thuộc vào sản phẩm giao dịch. Giờ giao dịch của sản phẩm giao dịch CFD có thể xác nhận từ tag “Giờ giao dịch” ở “Hàng hóa – Spread / Điều kiện”.