Tổng quát MT4,Cách sử dụng cơ bản của MT4

Thumbnail of post image 142

Trường hợp muốn đăng nhập vào tài khoản demo hay tài khoản thực khác của XM, thì bạn có thể chuyển đổi tài khoản rất ...

Tổng quát MT4,Khái quát XM

Thumbnail of post image 082

“XM” có thể mở tài khoản từ 5$, công ty Forex khuyên dùng trên trang web của chúng tôi.

Thông thường trong số n ...

Cách sử dụng XM

Thumbnail of post image 128

Swap point là gì?

Swap point, chỉ ra các điểm có thể thu được nhờ vào giao dịch tiền tệ giống như tiền lãi. Là chênh l ...

Tổng quát MT4

Thumbnail of post image 087

Có trường hợp không có số máy chủ trong danh sách máy chủ khi đăng nhập ở XM MT4.

Điều này, nguyên nhân là vì d ...

Tổng quát MT4,Cách khởi động XM MT4

Thumbnail of post image 041

Cách tải XM MT4

Khởi động MT4 bằng cách nhắp chuột vào biểu tượng XM MT4 trên màn hình desktop.

Trường hợp k ...

Cách tải MT4

Thumbnail of post image 017

Cách sử dụng đơn giản ứng dụng MT4 cho Smartphones

Cách tải và đăng nhập MT4 phiên bản Smartphones rất đơn giản với 3 ...

Cách sử dụng cơ bản của MT4

Thumbnail of post image 015

Cách thay đổi ngôn ngữ trong MT4

Thay đổi ngôn ngữ trong MT4 rất là đơn giản.

Đầu tiên, khởi động MT4, chọn ngôn ...