Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động là một đường vẽ đồ thị giá trị trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Việc hiển thị đường trung bình động trên biểu đồ giúp bạn dễ dàng hiểu được hướng đi của thị trường và phán đoán giao dịch.

Bài viết lần này giới thiệu cách sử dụng đường trung bình động về loại và chu kỳ của đường trung bình động, bao gồm cách lựa chọn nào phù hợp với loại và chu kỳ của đường trung bình động.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị đường trung bình động lên MT4

Bài viết liên quan:Đường trung bình động là gì? Cách xem và sử dụng đường trung bình động

Lý do sử dụng đường trung bình động

Lý do hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ, gồm 3 lý do chính dưới đây.

 1. Để phán đoán xu hướng của thị trường

 2. Để phán đoán điểm chuyển đổi xu hướng

 3. Để phán đoán điểm biến động tăng và biến động giảm của giá

Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

Tuy nhiên, bằng cách hiển thị đường trung bình động biểu đồ, bạn có thể nắm bắt được xu hướng, điểm chuyển đổi xu hướng và điểm biến động tăng và biến động giảm của giá.

Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động là chỉ số kỹ thuật được các nhà giao dịch trên Thế giới sử dụng phổ biến nhất, bởi vì nó dễ nhìn, đơn giản, nhưng có thể giúp các nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch.

Về loại đường trung bình động

Đường trung bình động có 4 loại dưới đây, cho dù đường trung bình động có chu kỳ giống nhau nhưng đồ thị hiển thị mỗi loại sẽ khác nhau.

 1. Đường trung bình động đơn giản (MA): Hiển thị trên MT4 là “Simple"

 2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Hiển thị trên MT4 là “Exponential"

 3. Đường trung bình động trượt (SMMA): Hiển thị trên MT4 là “Smoothed"

 4. Đường trung bình động có trọng số (WMA): Hiển thị trê MT4 là “LinearWeighted"

Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

Trong 4 loại đường trung bình, có 2 loại được sử dụng chủ yếu trong giao dịch chứng khoán và Forex đó là đường trung bình động đơn giản (MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Trong giao dịch chứng khoán, đường trung bình động đơn giản (MA) có khuynh hướng được sử dụng, trong giao dịch Forex có biến động giá mạnh, đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng nhanh với biến động thị trường có khuynh hướng được sử dụng.

Bài viết liên quan:Phương thức MA và cách tính của đường trung bình động

Về chu kỳ của đường trung bình động

Chu kỳ của đường trung bình động là cài đặt giá đóng cửa trung bình của chu kỳ bao nhiêu sẽ được hiển thị trên biểu đồ.

Ví dụ: nếu đường trung bình động đơn giản (MA) của chu kỳ “5" được hiển thị trên biểu đồ khung thời gian ngày, đó là đường trung bình động 5 ngày và giá trị trung bình của giá đóng trong 5 ngày qua được hiển thị dưới dạng biểu đồ.

Ý nghĩa của từng chu kỳ sẽ khác nhau tùy vào khung thời gian của biểu đồ đang được hiển thị.

Trường hợp đường trung bình động đã cài đặt chu kỳ 20

 • Biểu đồ khung thời gian tháng = 20 tháng

 • Biểu đồ khung thời gian tuần = 20 tuần

 • Biểu đồ khung thời gian ngày = 20 ngày

 • Biểu đồ khung thời gian 4 giờ = 80 giờ

 • Biểu đồ khung thời gian 1 giờ = 20 giờ

 • Biểu đồ khung thời gian 15 phút = 5 giờ

 • Biểu đồ khung thời gian 1 phút = 20 phút

Tiêu chuẩn của thiết lập chu kỳ trung bình động

Chu kỳ nào sẽ được đặt với biểu đồ khung thời gian nào?

Về cơ bản, có xu hướng rằng giá trị có thời điểm tốt (chu kỳ) được sử dụng cho mỗi khung thời gian.

Khung thời gianChu kỳ của đường trung bình động
Khung thời gian 15 phút4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 64, 96,...
Khung thời gian 1 giờ4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120,...
Khung thời gian 4 giờ2, 4, 6, 12, 24, 60, 120, 240,...
Khung thời gian theo ngày 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày, 25 ngày, 50 ngày, 75 ngày, 100 ngày, 200 ngày,...
Khung thười gian theo tuần13 tuần, 26 tuần, 52 tuần,...
Khung thời gian theo tháng12 tháng, 24 tháng, 60 tháng,..

Ví dụ, nếu là biểu đồ khung thời gian 15 phút, chu kỳ có bội số của 4 như “4, 8, 12,.." được sử dụng. Trường hợp đã thiết lập chu kỳ 4 trên biểu đồ 15 phút, có nghĩa giá trị trung bình 1 giờ (15 phút x 4 chân nến) vì cứ 15 phút là 1 chân nến, 1 giờ = 4 chân nến, chu kỳ 8 thì giá trị trung bình của 2 giờ.

Nếu biểu đồ có khung thời gian 4 giờ, chu kỳ có bội số của 2 được sử dụng như “2, 4, 6,…". Chu kỳ 6 của biểu đồ khung thời gian là 4 giờ, có nghĩa giá trị trung bình 24 giờ (4 giờ x 6 chân nến). (Trường hợp MA)

Ngoài ra, chứng khoán và thị trường ngoại hối sẽ đóng cửa vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, vì vậy 1 tuần chỉ mở cửa 5 ngày. Nếu bạn muốn hiển thị đường trung bình động trong một tuần trên biểu đồ khung thời gian ngày, thường bạn phải cài đặt bội số của 5.

Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động được chia làm 4 cách sử dụng lớn dưới đây.

 1. Cách giao dịch theo xu hướng

 2. Cách giao dịch dựa vào đường kháng cự và đường hỗ trợ

 3. Cách giao dịch bằng giao điểm của nhiều đường trung bình động

 4. Cách giao dịch theo định luật của Granville

1. Cách giao dịch theo xu hướng

Đó là cách để đánh giá giao dịch tùy thuộc vào việc đường trung bình di chuyển lên hay xuống.

Nếu đường trung bình đang đi lên, nó sẽ trở thành xu hướng tăng và thực hiện lệnh mua, và trong trường hợp xu hướng giảm, bạn có thể thực hiện lệnh bán.

Cách giao dịch theo xu hướng

2. Cách giao dịch dựa trên đường kháng cự và đường hỗ trợ

Đường kháng cự (Resistance line), là đường biến động tăng và tăng lên khi giá đang giảm, đường hỗ trợ (Support line) là đường biến động giảm khi giá đang tăng và tiếp tục giảm.

Chính đường trung bình động cũng đóng vai trò là đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ, có thể phán đoàn giao dịch tại thời điểm giá tiếp xúc đường trung bình động.

Cách giao dịch dựa trên đường kháng cự và đường hỗ trợ

Phán đoán mua

Giá vượt trên đường trung bình động: Mua (Thuận chiều)

Giá biến động tăng trên đường trung bình động: Mua (Ngược chiều)

Phán đoán bán

Giá đi xuống đường trung bình động: Bán (Thuận chiều)

Giá biến động trên đường trung bình động: Bán (Ngược chiều)

Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

3. Cách giao dịch bằng giao điểm của nhiều đường trung bình động

Có thể phán đoán giao dịch tại thời điểm giao nhau của đường trung bình động giữa đường trung bình động ngắn hạn giao nhau với đường trung bình động trung, dài hạn.

Cách giao dịch bằng giao điểm của nhiều đường trung bình động

Thời điểm đường trung bình ngắn hạn vượt trên đường trung bình động trung, dài hạn , nó sé trở thành Golden cross và là tín hiệu mua.

Thời điểm đường trung bình ngắn hạn vượt dưới đường trung bình trung, dài hạn, nó sé trở thành Death Cross và là tín hiệu bán.

4. Định luật Granville

Định luật Granville, cách phân tích kỹ thuật được phát minh bởi “Joseph E. Granville”, một phóng viên của công ty truyền thông Phố Wall vào những năm 1960 bằng cách áp dụng đường trung bình động giá cổ phiếu.

Định luật Granville, là cách phán đoán mua bán chia tổng cộng thành 8 mục.

Tiêu chí phán đoán mua

Định luật Granville

 1. Đường trung bình di chuyển quay lên và giá xuyên qua đường trung bình động từ đáy đến đỉnh

 2. Ngay cả khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động, đường trung bình động đang tăng trở lại

 3. Ngay cả khi nó tiếp cận đường trung bình đang tăng, nó không đi xuống dưới đường trung bình động mà một lần nữa tăng trở lại

 4. Giá cách xa và giảm xa đường trung bình động di chuyển xuống (tỷ lệ độ lệch cao)

4 mục A đến D ở trên là tiêu chuẩn cho phán đoán mua.

Tiêu chuẩn phán đoán bán

Định luật Granville

 1. Đường trung bình động di chuyển quay lên và giá xuyên qua đường trung bình động từ đỉnh xuống đáy

 2. Ngay cả khi giá tăng vượt qua đường trung bình động, đường trung bình động không tăng mà giảm trở lại

 3. Ngay cả khi nó tiếp cận đường trung bình đang giảm, nó không đi lên đường trung bình động mà một lần nữa giảm trở lại

 4. Giá cách xa và tăng cao so với đường trung bình động di chuyển lên (tỷ lệ độ lệch cao)

4 mục E đến H ở trên là tiêu chuẩn cho phán đoán bán.

Tóm tắt cách sử dụng đường trung bình động và cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

 • Dễ dàng phám đoán giao dịch bằng cách sử dụng đường trung bình động
 • Có 4 loại đường trung bình động nhưng MA và EMA được sử dụng chủ yếu
 • Chu kỳ với giá trị có thời điểm thích hợp được sử dụng
 • Cách sử dụng đường trung bình động để giao dịch có 4 cách chính
 • ├ 1. Cách giao dịch theo xu hướng
 • ├ 2. Cách giao dịch dựa vào đường kháng cự và đường hỗ trợ
 • ├ 3. Cách giao dịch bằng giao điểm của nhiều đường trung bình động
 • └ 4. Cách giao dịch theo định luật của Granville

Trên đây là tóm tắt về cách sử dụng và cách giao dịch đường trung bình động.

Mặc dù bạn có thể kiếm lời dễ dàng hơn bằng cách sử dụng tốt đường trung bình động, nhưng xin lưu ý rằng chỉ số kỹ thuật bao gồm đường trung bình động đôi khi có biến đông giá gọi là “đánh lừa".

Về “đánh lừa", được giới thiệu trong bài viết của liên kết sau.

Bài viết liên quan:Điểm yếu của đường trunh bình động