Cách thay đổi mật khẩu tài khoản của XM

Mật khẩu tài khoản XM

Có 2 cách để thay đổi mật khẩu của XM, “cách thay đổi từ phần mềm giao dịch MT4/MT5" và “cách thay đổi từ trang thành viên XM".

Dù bằng cách nào bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch XM.

Cách thay đổi mật khẩu của tài khoản giao dịch XM từ trang thành viên XM

Để thay đổi mật khẩu từ trang thành viên XM, nhấp vào liên kết “đổi mật khẩu" ở menu bên trái của trang thành viên XM.

Đối với màn hình smartphone, hãy chạm vào liên kết “đổi mật khẩu" từ menu phía trên bên trái màn hình.

Đổi mật khẩu tài khoản trên xm

Nhập “mật khẩu hiện tại" từ màn hình “mật khẩu tài khoản giao dịch" và nhập mật khẩu mới vào hai mẫu dùng để xác nhận mật khẩu mới.

Đổi mật khẩu tài khoản trên xm

2 tab “mật khẩu chỉ đọc" và “mật khẩu điện thoại" không liên quan khi giao dịch thông thường, vì vậy chỉ đặt lại mật khẩu trên màn hình tab “mật khẩu tài khoản giao dịch".

Như vậy, bạn đã hoành thành xong việc thay đổi mật khẩu từ trang thành viên XM.

Khi đăng nhập vào MT4/MT5 thì mật khẩu khi đăng nhập từ trang thành viên sẽ được thay đổi.

Cách thay đổi mật khẩu từ MT4/MT5

Thay đổi mật khẩu từ MT4/MT5 trên máy tính

Sau khi đăng nhập vào MT4, nhấp chuột chọn “công cụ" → “tùy chọn"

đổi mật khẩu từ MT4/MT5

Nhấp chuột chọn “máy chủ" sau đó tiếp tục chọn “thay đổi mật khẩu".

đổi mật khẩu từ MT4/MT5

Nhập mật khẩu hiện tại vào trường “mật khẩu hiện tại" và nhập mật khẩu mới vào trường “mật khẩu mới" và “xác nhận".

Nhấp vào nút “OK" khi bạn đã hoàn tất.

đổi mật khẩu từ MT4/MT5

Như vậy, việc thay đổi mật khẩu từ MT4/MT5 trên máy tính đã được hoàn tất.

Thay đổi mật khẩu từ MT4/MT5 trên smartphone

Bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu từ ứng dụng MT4/MT5 trên smartphone.

Chạm vào tài khoản trong lúc đang đăng nhập từ tag cài đặt của ứng dụng MT4/MT5 → chạm vào biểu tượng “・・・" → tiếp tục chạm vào “thay đổi mật khẩu".

Đổi mật khẩu từ MT4/MT5 trên smartphone

Chạm vào liên kết “Thay đổi mật khẩu chính", sau đó tiếp tục nhập mật khẩu hiện thời và mật khẩu chính mới, xác nhận mật khẩu.

Đổi mật khẩu từ MT4/MT5 trên smartphone

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu từ MT4/MT5 trên smartphone.

Lưu ý khi thay đổi mật khẩu

Mật khẩu phải có từ 6 đến 15 ký tự

Mật khẩu không được chứa các ký tự đặc biệt và phải có ít nhất 2 trong 3 loại ký tự: chữ thường, chữ hoa, hoặc số

Nếu quên mật khẩu thì sao?

Nếu bạn nhớ ID và địa chỉ mail của MT4/MT5, bạn có thể làm thủ tục phát hành lại mật khẩu mới.

Nhấp vào liên kết “Quên mật khẩu?" ở cuối màn hình đăng nhập trang thành viên XM.

Nhập “ID của MT4/MT5" và “địa chỉ mail (đã đăng ký)", tiếp theo nhấp vào nút gửi bạn sẽ nhận được liên kết cấp lại mật khẩu.

Sau đó, bạn có thể nhập mật khẩu mới bằng cách nhấp vào liên kết trong địa chỉ mail.

Trường hợp lỡ quên ID MT4/MT5 hoặc địa chỉ mail, hãy liên hệ đến đội ngũ hỗ trợ support@xm.com hoặc live chat để được cấp lại mật khẩu.

Bài viết tham khảo: Nguyên nhân và cách giải quyết khi không thể đăng nhập vào XM MT4