Khái quát XM

NBP là gì?

NBP là tên viết tắt của Negative Balance Protection. Protection không gây ra thua lỗ hơn số tiền đầu tư ban ...