NBP là gì? NBP là tên viết tắt của Negative Balance Pro・・・