Cách giải quyết trong trường hợp không thể hiển thị biểu đồ vì màn hình đang hiển thị chờ cập nhật biểu đồ MT4

trong lúc chờ cập nhật

Có khi biểu đồ không thể hiển thị tại MT4 vì màn hình hiển thị “Chờ để cập nhật” khi bạn mở biểu đồ MT4.

Điều này có khả năng nguyên nhân là 1 trong 5 điều dưới đây.

Nguyên nhân 1: Biểu đồ của cặp tiền tệ mở lần đầu

Trường hợp “Chờ để cập nhật” sẽ được hiển thị đối với các cặp tiền tệ mở lần đầu từ “Tập tin” → “Biểu đồ mới”.

Điều này, tùy thuộc vào tốc độ đường truyền hoặc tính năng của máy tính đọc dữ liệu của các cặp tiền tệ được lựa chọn đầu tiên, nó có thể làm chậm đến việc hiển thị biểu đồ.

Trong trường hợp này, nếu bạn có thể chờ trong một lúc biểu đồ sẽ được hiển thị.

biểu đồ cặp tiền tệ mở lần đầu tiên

Nguyên nhân 2: Không chọn biểu đồ CFD tháng đến hạn gần nhất

Khi biểu đồ CFD đang hiển thị “Chờ để cập nhật”, nguyên nhân là do bạn không chọn biểu đồ tháng đến hạn gần nhất.

Bạn có thể hiện thị biểu đồ bằng cách chọn lại biểu đồ tháng đến hạn gần nhất mới từ “Tập tin” → “Biểu đồ mới”.

chọn biểu đồ tháng đến hạn gần nhất

Nguyên nhân 3: Không chọn biểu đồ chuyên dùng để đăng nhập bằng tài khỏan XM ZERO

Trường hợp biểu đồ không được hiển thị khi đang đăng nhập vào MT4 bằng tài khoản ZERO, nguyên nhân là do bạn không chọn biểu đồ chuyên dùng dành cho tài khỏan ZERO.

Sau khi chọn “Xem tất cả”, bằng cách chọn lại biểu đồ từ “Tập tin” → “Biểu đồ mới” → “Forex 1” thì biểu đồ sẽ được hiển thị.

Không chọn biểu đồ chuyên dùng để đăng nhập bằng tài khỏan XM ZERO

Nguyên nhân 4: Không chọn biểu đồ chuyên dùng để đăng nhập bằng tài khỏan MICRO

Trường hợp biểu đồ không được hiển thị khi đang đăng nhập vào MT4 bằng tài khoản MICRO, tương tự như tài khỏan ZERO, nguyên nhân là do bạn không chọn biểu đồ chuyên dùng dành cho tài khỏan MICRO.

Sau khi chọn “Xem tất cả”, biểu đồ sẽ được hiển thị bằng cách chọn lại biểu đồ từ “Tập tin” → “Biểu đồ mới” → “Forex 1 ~ 2 Micro, Spot Metals Mic”.

Không chọn biểu đồ chuyên dùng để đăng nhập bằng tài khỏan MICRO

Nguyên nhân 5: Phần mềm MT4 với phiên bản cũ hoặc đã bị hỏng

Có khi biểu đồ không được hiển thị vì phiên bản của phần mềm MT4 đã cũ hoặc đã bị hỏng do một số nguyên nhân nào đó.

Trong trường hợp này, biểu đồ sẽ được hiển thị bằng cách bỏ cài đặt cũ sau đó cài đặt lại MT4 từtrang web chính thức XM.

Phần mềm MT4 với phiên bản cũ hoặc đã bị hỏng

Bạn có thể giải quyết vấn đề “Đang chờ cập nhật” bằng các phương pháp trên.

Nếu đã thử 5 phương pháp trên nhưng biểu đồ vẫn không thể hiển thị, thì bạn hãy liên hệ đến hỗ trợ tiếng Anh XM.