Cách đăng tải hồ sơ xác nhận chủ tài khoản

Để nạp tiền và giao dịch tại XM bạn cần phải đăng tải hồ sơ xác nhận chủ sở hữu. Việc đăng tải cũng rất đơn giản chỉ ...