Cách sử dụng XM,Cách nạp/rút tiền ở XM

Thumbnail of post image 008

Chuyển tiền vốn của XM được hiểu là đến việc chuyển tiền vốn giữa nhiều tài khoản thuộc sở hữu của bạn.

Vì XM, ...

Cách sử dụng XM,Cách nạp/rút tiền ở XM

Thumbnail of post image 110

Khi nạp tiền vào XM, có trường hợp không thể sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, mà thẻ đó vẫn sử dụng cho đến bây ...

Cách nạp/rút tiền ở XM

Thumbnail of post image 066

Khi rút tiền ở XM của công ty Forex, có thứ tự ưu tiên được rút tiền.

Điều này, là vì quy định (đề phòng rửa ti ...

Cách sử dụng XM,Cách nạp/rút tiền ở XM

Thumbnail of post image 038

Thời gian xử lý từ XM là trong vòng 24 giờ làm việc nhưng thời gian xử lý phía công ty thẻ là khác nhau

Từ lúc yêu cầu ...

Cách sử dụng XM,Cách nạp/rút tiền ở XM

Thumbnail of post image 036

Cách rút tiền của XM kết thúc ở trang web

Yêu cầu rút tiền từ XM, hoàn thành chỉ khoảng 1 phút! Rất đơn giản.

Có ...