Cách sử dụng Equidistant Channel (kênh cách đều) MT4

Kênh cách đều là gì?

Equidistant Channel (Kênh cách đều), là chỉ số vẽ tự động thêm một trend line (đường xu hướng) song song với trend line.

Cách vẽ đường kênh cách đều

Rất đơn giản chỉ với 2 nhấp chuột bạn có thể vẽ kênh cách đều.

Nhấp chuột chọn biểu tượng “ký hiệu E” được hiển thị trên thanh công cụ MT4.

Cách vẽ đường kênh cách đều

Tương tự như vẽ Trend line thông thường, bạn vẽ đường bằng cách kéo và thả nhóm giá thấp của biểu đồ.

Trend line sẽ tự động được hiển thị song song cùng lúc đó.

channel

Có thể chỉnh sửa các kênh cách đều

Kênh cách đều đã vẽ 1 lần, có thể sao chép bằng cách nhấp đúp vào đường sau đó kéo và thả.

Ngoài ra, bạn có thể di chuyển kênh cách đều nếu vừa bấm và giữ tổ hợp phím “Ctrl K” vừa kéo và thả.

channel

channel

Cách giao dịch sử dụng kênh cách đều

Kênh cách đều, hiển thị biên độ tăng hoặc giảm của trend line.

Có thể sử dụng chiến lược như đảo chiều tại điểm biến động tăng hoặc biến động giảm tiếp xúc với đường hoặc thuận chiều tại điểm vượt quá khỏi đường.

channel

Tập hợp các điểm để có thể sử dụng kênh cách đều

  • Vẽ đường thẳng nối giá thấp với giá thấp
  • Sau khi nhấp đúp chuột có thể di chuyển bằng cách kéo và thả
  • Đảo chiều tại điểm biến đồng tăng hoặc biến động giảm tiếp xúc với đường
  • Thuận chiều tại điểm vượt quá khỏi đường