Cách hiển thị và xóa trend line trên MT4 cho smartphones

Bạn có thể hiển thị các đối tượng như trend line, ressitant line lên màn hình MT4 smartphone giống với MT4 trên máy tính.

Cách hiển thị mỗi đối tượng rất đơn giản với 3 bước.

Cách hiển thị “Trend line" trên ứng dụng MT4 phiên bản Smartphones

1. Chạm vào biểu tượng minh họa từ màn hình biểu đồ

Chạm vào biểu tượng trên màn hình biểu đồ, tiếp tục chạm vào đối tượng tùy thích. (Lần này, chạm và chọn 「/」biểu tượng trendline)

Hiển thị trendline

2. Vừa chạm vừa di chuyển lên biểu đồ

Nếu là xu hướng tăng thì trend line là đường thẳng kết nối giá thấp và giá thấp, nếu là xu hướng giảm thì trend line là đường thẳng kết nối giá cao và giá cao.

Hiển thị trendline

Như vậy bạn đã có thể hiển thị trend line.

Bạn cũng có thể di chuyển, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh độ dài bằng cách chạm vào đường thẳng.

Cách “xóa" đối tượng trên MT4 phiên bản smartphones

Cách xóa riêng trend line

Trước tiên, chạm và giữ trend line mà bạn muốn xóa tiếp theo chạm vào “Xóa" thì trend line sẽ biến mất

Xóa trendline

Cách xóa tất cả đối tượng

Bạn có thể xóa tất cả bằng bước sau chạm vào biểu tượng thùng rác → “Xóa tất cả" trong trường hợp nếu bạn muốn xóa tất cả các đối tượng đang hiển thị trên biểu đồ cùng một lần.

Xóa trendline

Với các thao tác đơn giản trên, bạn có thể hiển thị, xóa các đối tượng như trend line,…lên biểu đồ.