Thông tin mới về XM,Giao dịch đồng tiền ảo

Thumbnail of post image 056

XM của công ty môi giới Forex nước ngoài, đã cho phép giao dịch tiền tệ ảo dưới dạng CFD, nhưng các giao dịch ngưng t ...

Cách sử dụng XM

Thumbnail of post image 186

XM của công ty Forex nước ngoài, không chỉ giao dịch Forex mà nó còn sử dụng CFD có thể giao dịch hàng hóa như chỉ số ...

Cách sử dụng XM,Tổng quát MT4,Cách sử dụng cơ bản của MT4

Thumbnail of post image 098

Có trường hợp mặc dù đã nhấp chuột phải lên biểu đồ MT4 nhưng không có đường liên kết giao dịch hoặc trường hợp có th ...

Cách sử dụng XM,Tổng quát MT4,Cách sử dụng cơ bản của MT4

Thumbnail of post image 071

Trường hợp màn hình giao dịch MT4 trở thành màu xám và không thể đặt lệnh mua bán như hình ảnh dưới đây.

Ứng phó v ...

Thông tin mới về XM,Cách sử dụng XM

Thumbnail of post image 172

Tại XM, ngoài Forex bạn có thể giao dịch hàng hoá CFD, nhưng công thức tính ký quỹ cần thiết khác với Forex.

Cách ...