Cách tùy chỉnh màn hình biểu đồ của MT4

Sau khi cài đặt MT4 thì bạn đã có thể sử dụng nó mà không cần thiết lập thêm gì nữa, nhưng nếu ở trạng thái thiết lập tiêu chuẩn thì sẽ rất khó xem biểu đồ, vì thế hãy tùy chỉnh để có thể dễ xem hơn.

Cách thiết lập biểu đồ

Đầu tiên, nhấp chuột phải lên biểu đồ mà bạn muốn tùy chỉnh.

Sau khi màn hình thiết lập xuất hiện, nhấp chuột chọn “Các thuộc tính”.

tùy chỉnh biểu đồ

Tiếp tục, nhấp chuột chọn “Chung” và thiết lập như dưới đây.

thiết lập tùy chỉnh

  • Đánh dấu tích vào biểu đồ phía trước
  • Đánh dấu tích vào dịch chuyển biểu đồ
  • Đánh dấu tích vào biểu đồ cuộn tự động
  • Đánh dấu tích vào biểu đồ hình nến (Biểu đồ thẳng cũng OK)
  • Đánh dấu tích vào hiển thị OHLC
  • Đánh dấu tích vào hiển thị lưới

Thiết lập như trên là thiết lập tiêu chuẩn. Hãy thay đổi các mục thiết lập phù hợp với sở thích để bạn có thể dễ nhìn hơn.

Cách thay đổi màu sắc biểu đồ nến

Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của biểu đồ nến.

Nhấp chuột chọn “Tag màu sắc”, sau đó thay đổi màu sắc bằng cách nhắp chuột vào mỗi màu sắc.

cách thay đổi màu sắc nến

“Thanh giá tăng” và “Nến tăng”, “Thanh giá giảm” và “Nến giảm” nếu mỗi cặp được phối màu giống nhau thì sẽ dễ nhìn hơn.

Giá tăng màu đỏ, giá giảm màu xanh, đây là cách phối màu phổ biến.

Sau khi thiết lập màu sắc tùy thích, nhấp chuột chọn nút “OK” thì quá trình phối màu đã hoàn thành.