RSI (Relative Strength Index) là gì?

RSI là chỉ số kỹ thuật để quyết định việc mua quá nhiều và bán quá nhiều.

Chỉ số RSI được hiển thị dưới biểu đồ giống như hình minh họa 1.3. Hạn mức sẽ thay đổi trong phạm vi 0% ~ 100% nhưng nếu hạn mức vượt quá mức 70% thì nó sẽ trở thành mức tiêu chuẩn của việc mua quá nhiều và nếu hạn mức xuống dưới mức 30% thì nó sẽ trở thành mức tiêu chuẩn của việc bán quá nhiều.

RSI có điểm điểm yếu là khi phát sinh xu hướng mạnh như tăng giá mạnh hay giảm giá mạnh.

Khi kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác RSI cần được sử dụng thích hợp với từng trường hợp.

chỉ số kỹ thuật RSI

Mẫu giao dịch sử dụng RSI

RSI giao dịch đảo chiều một cách cơ bản.

RSI phán đoán sẽ “Bán” nếu lượng mua quá nhiều chạm đến đường trên 70% và sẽ “Mua” nếu lượng bán quá nhiều chạm đến đường dưới 30%.

Hơn nữa, khi RSI rớt giá không quá điểm giá cao trong lần giao dịch trước thì có thể sử dụng giao dịch là “Bán” thuận chiều nhưng đương nhiên xác suất sẽ cao hơn khi sử dụng kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác.

Tập hợp các điểm giao dịch sử dụng RSI

  • Phán đoán là mua quá nhiều khi vượt mức 70%
  • Phán đoán là bán quá nhiều khi vượt mức 30%
  • Chờ và xem khi đang thay đổi trong khoảng 30% ~ 70%