Tổng quát MT4,Cách khởi động XM MT4

Cách tải XM MT4

Khởi động MT4 bằng cách nhắp chuột vào biểu tượng XM MT4 trên màn hình desktop.

Trường hợp k ...