Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là chỉ số phân tích kỹ thuật được tạo ra để bổ sung phương pháp kỹ thuật thống kê trên đường trung bình động.

Phương pháp kỹ thuật thống kê là phương pháp sử dụng độ lệch chuẩn và tỷ lệ biến đổi giá để hình dung phạm vi biến động giá được giả định bằng xác suất ổn định.

Cách hiển thị Bollinger Bands

Rất đơn giản để có thể hiển thị Bollinger Bands.

Có thể hiển thị bàng 4 bước sau “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Bollinger Bands”.

Cách hiển thị Bollinger Bands

mũi tên

Sau khi màn hình độ lệch được hiển thị, nhập giá trị σ mà bạn muốn được hiển thị ở “Độ lệch”.

Trường hợp muốn hiển thị độ lệch là 1σ thì nhập số “1”, nếu là 2σ thì nhập số “2”. Hiển thị phổ biến đến 3σ.

Ngoài ra, cũng có thể chọn loại đường thẳng hay thay đổi màu sắc tại ô kiểu.

Cuối cùng, sau khi thiết lập xong, nhấp chuột chọn nút “OK”.

Bằng cách thiết lập đơn giản như trên, bạn đã có thể hiển thị được Bollinger Bands.

Bollinger Bands không chỉ hiển thị 1 độ lệch mà nó còn có thể hiển thị được nhiều σ.

Tập hợp các điểm của cách hiển thị Bollinger Bands

  • Hiển thị với 4 bước “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Bollinger Bands”
  • Nếu màn hình thiết lập độ lệch được hiển thị, nhập giá trị σ muốn được hiển thị vào “Độ lệch”