Cách sử dụng Bollinger Bands và cách giao dịch sử dụng Bollinger Bands

Dải Bollinger (Bollinger Bands) là một đường thẳng (dải) biểu thị độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động của cùng chu kỳ và là chỉ số kỹ thuật được phát minh bởi nhà đầu tư Hoa Kỳ John Bollinger trong thập niên 1980.

Sử dụng Bollinger để đánh giá giao dịch và biến động thị trường theo lý thuyết thống kê rằng phần lớn giá nằm trong dải Bollinger.

Bài viết này, giới thiệu cách giao dịch sử dụng Bollinger Band với hình minh họa.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị Bollinger Bands trên MT4

4 cách giao dịch sử dụng Bollinger Bands

Giao dịch sử dụng Bollinger Bands, chủ yếu có 4 cách “ngược chiều từ ngoài dãi sử dụng thống kê học", “Squeeze", “Expansion", “Walking The Bands".

1. Cách giao dịch ngược chiều từ ngoài dãy

Bollinger Bands, có thể áp dụng lý thuyết phân bố chính thức.

Khi sử dụng thống kê học dựa trên sự biến động trong quá khứ, xác suất giá nằm trong “giá trung bình + độ lệch tiêu chuẩn (±1σ)" là 68.26%, xác xuất giá nằm trong “gấp 2 lần giá trung bình ± độ lệch tiêu chuẩn (±2σ)" là 95.44%, xác suất giá nằm trong “gấp 3 lần giá trung bình ± độ lệch tiêu chuẩn (±3σ)" là 99.73%.

cách giao dịch sử dụng Bollinger Bands

Độ lệch tiêu chuẩn = σ (xích ma)

 • Xác xuất giá tồn tại trong khoảng “-1σ" ~ “+1σ" là 68.26%

 • Xác xuất giá tồn tại trong khoảng “-2σ" ~ “+2σ" là 95.44%

 • Xác xuất giá tồn tại trong khoảng “-3σ" ~ “+3σ" là 99.73%

Nghĩa là, xác suất nằm ngoài ±2σ của dãi bolliger chỉ 4.6%, xác suất ngoài phạm vi ±3σ của dãi bolliger là 0.3%, chỉ là một xác suất nhỏ trong thống kê, vì vậy giá chắc chắn sẽ quay về lại phạm vị ±2σ hoặc ±3σ và bạn có thể kiếm lời dựa vào phán đoán giao dịch ngược chiều, đặt lệnh bán khi giá ở +2σ hoặc +3σ, đặt lệnh mua khi giá -2σ hoặc -3σ.

cách giao dịch sử dụng Bollinger Bands

Như ví du giao dịch trên, đặt lệnh bán khi có giá nằm ngoài dãi bolliger +2σ và đặt lệnh mua khi có giá nằm ngoài dãi bolliger -2σ. Có thể đóng lệnh trên đường trung tâm tiêu chuẩn.

Cách giao dịch

Trong thị trường giá biến động nhất định, bạn có thể kiếm lời bằng cách giao dịch ngược chiều từ ngoài dãi ±2σ.

2. Cách giao dịch dựa trên Squeeze

Squeeze (thu hẹp), là biến động mà độ rộng trên dưới của dãi bị thu hẹp. Khi biến động trở nên nhỏ hơn so với biến động của quá khứ, nó sẽ trở thành mô hình của Squeeze.

Squeeze

Trong mô hình Squeeze, biên độ giao động giá là rất nhỏ, vì vậy so với việc đặt lệnh mới, bạn sẽ kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều tại thời điểm biên độ của dãi mở rộng ở lần tiếp theo.

Hơn nữa, nó cũng trở thành điểm đóng lệnh trong trường hợp có lệnh.

Squeeze

Như ví dụ giao dịch trên, bạn có thể đặt lệnh mới trong khu vực thu hẹp, sau đó mua bán theo hướng mở rộng tại điểm biên độ dãi mở rộng ở lần tiếp theo.

Cách giao dịch

Kiếm lời bằng cách giao dịch thuận chiều tại thời điểm biên độ dãi mở rộng ở lần tiếp theo.

3. Cách giao dịch dựa trên Expansion (mở rộng)

Expansion (mở rộng), là biến động mà biên độ trên dưới của dãi. Khi xác xuất biến động lớn hơn xác xuất biến động của quá khứ, nó sẽ trở thành mô hình của Expansion.

Expansion

Expansion có giá biến động lớn, sẽ dễ dàng kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều tại điểm biên độ của dãi mở rộng vì giao dịch ngược chiều có khuynh hướng rủi ro cao.

Expansion

Như ví dụ giao dịch trên, bạn có thể đặt lệnh mua theo hướng mở rộng tại thời điểm biên độ của dãi mở rộng.

Cách giao dịch

Kiếm lời bằng cách giao dịch thuận chiều theo hướng biên độ của dãi mở rộng tại thời điểm mở rộng từ thu hẹp.

4. Cách giao dịch dựa trên Walking The Bands

Walking The Band là mô hình giá vừa biến động trong dãi ±1σ~±2σ vừa tạo xu hướng. Nó được đặt tên là Walking The Bands là vì trông nó giống như đi bộ trên vành đai.

Walking The Bands

Ở mô hình Walking The Band, vì nó sẽ trở thành xu hướng tăng hoặc giảm, do đó bạn có thể kiếm lời bằng cách giao dịch thuận chiều đặt lệnh tại ±1σ dọc theo xu hướng và đóng lệnh tại vùng lận cận ±2σ.

Walking The Bands

Như ví dụ giao dịch trên, bạn có thể đặt lệnh mua tại +1σ và đóng tại vùng lận cận +2σ.

Cách giao dịch

Kiếm lời bằng giao dịch thuận chiều theo hướng xu hướng từ +1σ đến +2σ (Hoặc từ -1σ đến-2σ).

Công thức tính bolliger bands

Không cần phải nhớ, bạn chỉ cần tính theo công thức tính dưới đây là OK.

σ=√(chu kỳ × tổng các bình phương của giá đóng trong chu kỳ – tổng các bình phương của giá đóng trong chu kỳ) ÷ (chu kỳ × (chu kỳ-1))

 • Đường ±1σ: giá trị đường trung bình động ± độ lệch tiêu chuẩn

 • Đường ±2σ: giá trị đường trung bình động ± 2 × độ lệch tiêu chuẩn

 • Đường ±3σ: giá trị đường trung bình động ± 3 × độ lệch tiêu chuẩn

Tóm tắt cách sử dụng bolliger bands và cách giao dịch sử dụng bolliger bands

 • Bolliger bands là phân tích kỹ thuật áp dụng thống kê học
 • Cách giao dịch ngược chiều từ ngoài dãi
 • Cách giao dịch theo Squeeze
 • Cách giao dịch theo Expansion
 • Cách giao dịch theo Walking The Bands
 • Tốt hơn nếu sử dụng chu kỳ tương đương với đường trung bình động
 • Đưa ra bằng giả định sử dụng thuận chiều hơn là ngược chiều

Như trên, đã giới thiệu về cách giao dịch sử dụng bolliger bands.

Nhà phát minh ra bolliger band, đã đề ra bolliger bands để sử dụng theo cách giao dịch nghiêng về thuận chiều hơn là ngược chiều, vì vậy sẽ thuận lợi hơn nếu bạn sử dụng squeez, expansion, walking The Bands để giao dịch.

Về chu kỳ của bolliger bands, tốt hơn là bạn nên sử dụng cùng chu kỳ với chu kỳ của đường trung bình động mà bạn thường sử dụng.

Bài viết liên quan:Về chu kỳ đường trung bình động

Bài viết liên quan:Cách hiển thị Bollinger Bands trên MT4