Cách sử dụng XM,Cách nạp/rút tiền ở XM

Thời gian xử lý từ XM là trong vòng 24 giờ làm việc nhưng thời gian xử lý phía công ty thẻ là khác nhau

Từ lúc yêu cầu ...