Cách sử dụng XM,Cách nạp/rút tiền ở XM

Thumbnail of post image 145

Thời gian xử lý từ XM là trong vòng 24 giờ làm việc nhưng thời gian xử lý phía công ty thẻ là khác nhau

Từ lúc yêu cầu ...