Cách sử dụng XM,Cách nạp/rút tiền ở XM

Thumbnail of post image 024

Chuyển tiền vốn của XM được hiểu là đến việc chuyển tiền vốn giữa nhiều tài khoản thuộc sở hữu của bạn.

Vì XM, ...

Cách sử dụng XM,Cách mở tài khoản thực XM

Thumbnail of post image 039

Đối với việc mở tài khoản XM, bạn có thể mở tài khoản một cách trôi chảy chỉ mất khoảng 2 phút từ lúc mở cho đến khi ...

Thông tin mới về XM

Thumbnail of post image 098

Vào Ngày Lao động tại Hoa Kỳ giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị thay đổi vào ngày 04/09/2017 (thứ 2).

Dưới ...

Cách sử dụng XM

Thumbnail of post image 113

Ở XM của công ty Forex nước ngoài, bạn có thể sở hữu tối đa đến 8 tài khoản thực.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ...

Thông tin mới về XM

Thumbnail of post image 028

Vào Ngày Độc lập tại Hoa Kỳ giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 03/07 đến ngày 05/07/2017.

Thông tin mới về XM

Thumbnail of post image 044

Về quy định đòn bẩy tối đa tạm thời của XM

Dự định sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vào ngày 11/6/2017.

Do ả ...