Tổng quát MT4,Cách sử dụng cơ bản của MT4,Cách hiển thị chỉ số MT4,Cách kiếm tiền bằng phân tích biểu đồ FX,Dành cho người mới nhập môn FX

Thumbnail of post image 179

Chỉ số trong Forex là một program (chỉ số) được hiển thị chủ yếu trên biểu đồ khi mua và bán để xác định thời điểm gi ...

Tổng quát MT4,Cách hiển thị chỉ số MT4

Thumbnail of post image 150

Fibonacci retracement (hồi quy Fibonacci) là gì?

Fibonacci là số nguyên được đặt tên theo nhà toán học người Ý Leonard ...

Tổng quát MT4,Cách hiển thị chỉ số MT4,Cách kiếm tiền bằng phân tích biểu đồ FX,Dành cho người mới nhập môn FX

Thumbnail of post image 030

Đường kẻ ngang là chỉ số vẽ đường ngang tại vị trí biến động giảm và biến động tăng, là điểm cố định lên biểu đồ của ...

Tổng quát MT4,Cách hiển thị chỉ số MT4,Cách sử dụng ứng dụng MT4 smartphones

Thumbnail of post image 122

Các loại chỉ số MT4 được áp dụng trên tất cả các khung thời gian ở chế độ tiêu chuẩn, tuy nhiên ở chế độ đơn giản bạn ...

Tổng quát MT4,Cách sử dụng cơ bản của MT4,Cách hiển thị chỉ số MT4,Cách sử dụng ứng dụng MT4 smartphones

Thumbnail of post image 133

Bạn có thể hiển thị các đối tượng như trend line, ressitant line lên màn hình MT4 smartphone giống với MT4 trên máy t ...