Thông tin mới về XM,Giao dịch đồng tiền ảo

Thumbnail of post image 068

XM của công ty môi giới Forex nước ngoài, đã cho phép giao dịch tiền tệ ảo dưới dạng CFD, nhưng các giao dịch ngưng t ...