Thông tin mới về XM

Nhóm XM đang tổ chức khuyến mãi đặc biệt cơ hội rút thăm may mắn giành xe motor Yamaha mới cứng.

Chỉ cần đáp ứn ...

Cách sử dụng XM

Có 3 loại tiền thưởng XM, “tiền thưởng mở tài khoản mới”, “tiền thưởng nạp tiền” và “ti ...

Tổng quát MT4, Cách sử dụng cơ bản của MT4, Cách hiển thị chỉ số MT4, Cách kiếm tiền bằng phân tích biểu đồ FX, Dành cho người mới nhập môn FX

Chỉ số trong Forex là một program (chỉ số) được hiển thị chủ yếu trên biểu đồ khi mua và bán để xác định thời điểm gi ...

Tổng quát MT4, Cách sử dụng cơ bản của MT4

Khi MT4 hoặc MT5 của XM trở nên không cần thiết hoặc muốn cài đặt lại do sự cố, bạn có thể gỡ cài đặt MT4/MT5.

...

Tổng quát MT4, Cách sử dụng cơ bản của MT4

Nếu bạn xóa nhầm thanh công cụ trên màn hình của MT4 hoặc khung trái màn hình MT4, bạn có thể hiển thị lại từ “ ...

Thông tin mới về XM

Giời giao dịch cuối năm 2018 và đầu năm 2019

Giờ giao dịch và giờ hỗ trợ khác hàng tiếng Việt cuối năm 2018 và đầu năm ...

Tổng quát MT4, Cách hiển thị chỉ số MT4

Fibonacci retracement (hồi quy Fibonacci) là gì?

Fibonacci là số nguyên được đặt tên theo nhà toán học người Ý Leonard ...

Tổng quát MT4, Cách kiếm tiền bằng phân tích biểu đồ FX

Fibonacci Retracement là phân tích kỹ thuật để phán đoán việc mua giá thấp của thị trường giá cao và việc bán ngược t ...