Cách hiển thị Ichimoku Kinko Hyo lên biểu đồ MT4/MT5

Ichimoku Kinko Hyo, là chỉ số kỹ thuật để đánh giá chuyển đổi của xu hướng và tín hiệu giao dịch của xu hướng được tạo ra bởi người Nhật vào năm 1936 (Năm Chiêu Hòa thứ 11) trước chiến tranh.

Ichimoku Kinko Hyo được cấu tạo từ 4 phần tử chính đó là đường chuyển đổi (Tenkan-Sen – Conversion Line), đường chuẩn (Kijun-Sen – Base Line), đường trễ (Chikou Span – Lagging Span), đám mây (Kumo – Cloud là khoảng cách giữa 2 đường Senkou Span – Leading Span) và có thể đánh giá sự biến đổi của xu hướng trong tương lai từ biến động của 4 phân tử này.

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Ichimoku Kinko Hyo

Cách hiển thị Ichimoku Kinko Hyo

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển" ở bên trái của màn hình MT4 (hoặc MT5), chọn “chỉ số" → “xu hướng" → “Ichimoku Kinko Hyo", kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp và giữ chuột trái → Thả chuột).

Ichimoku Kinko Hyo

Màn hình thiết lập Ichimoku Kinko Hyo sẽ hiển thị, có thể để nguyên chế độ cài đặt mặc định sử dụng, chỉ cần nhấp chuột vào nút “OK", Ichimoku Kinko Hyo sẽ được hiển thị.

Ichimoku Kinko Hyo

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu sắc của Ichimoku Kinko Hyo từ tab “màu sắc".

Với thao tác trên, bạn đã hoàn thành xong việc hiển thị Ichimoku Kinko Hyo lên biểu đồ.

Ichimoku Kinko Hyo

Ngoài ra, nếu muốn xóa envelope, bạn có thể xóa bằng cách nhấp chuột lên biểu đồ → “các công cụ hỗ trợ” → chọn “Ichimoku Kinko Hyo”.

Ichimoku Kinko Hyo

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Ichimoku Kinko Hyo