Cách hiển thị đường trung bình động lên MT4/MT5

Đường trung bình động là một chỉ số kỹ thuật biểu thị giá trị trung bình của giá đóng cửa theo đồ thị trong một khoảng thời gian nhất định.

Có bốn loại đường trung bình động, tuy nhiên 2 loại được sử dụng chủ yếu là “đường trung bình động đơn giản (MA)" và “đường trung bình hàm mũ (EMA)".

Hiển thị đường trung bình động trên biểu đồ giúp dễ dàng phán đoán xu hướng và và thực hiện giao dịch.

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động

Cách hiển thị đường trung bình động

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển" ở bên trái của màn hình MT4 (hoặc MT5), chọn “chỉ số" → “xu hướng" → “Moving Average", kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp và giữ chuột trái → Thả chuột).

Cách hiển thị EMA

Màn hình thiết lập Moving Average (đường trung bình động) sẽ hiển thị, bạn có thể thay đổi 3 vị trí “chu kỳ", “phương thức MA", “dang", sau khi thay đổi xong nhấp chuột chọn OK.

thiết lập thông số ema

  • Chu kỳ: 5, 7, 10, 14, 25, 75, 100,…

  • Phương thức đường trung bình động: Simple (đường trung bình động đơn giản), Exponential (đường trung bình động hàm mũ)

  • Dáng: Cách hiển thị màu và đường mong muốn

Đường trung bình động hàm mũ là đường trung bình động đặt tỷ trọng trên giá gần nhất, phản ứng nhanh với biến động giá thị trường. Thay vào đó, có nhiều điểm “đánh lừa", tuy nhiên trong môi trường giao dịch Forex với biến động mạnh, đường trung bình hàm mũ có khuynh hướng được sử dụng nhiều hơn đường trung bình động đơn giản.

Bằng cách lặp lại các thao tác đơn giản ở trên, bạn có thể hiển thị nhiều đường trung bình động trên biểu đồ.

Đường trung bình động

Thay vì hiển thị 1 đường trung bình động, các nhà đầu tư thường hiển thị 3 đường trung động là “ngắn hạn, trung hạn, dài hạn" bằng cách thay đổi thiết lập mỗi chi kỳ.

Ngoài ra, nếu muốn xóa đường trung bình động, bạn có thể xóa bằng cách nhấp chuột phải lên biểu đồ → nhấp chuột vào “chỉ số đang hiển thị" → chọn “Moving Average" → nút xóa.

Cách xóa đường trung bình động

Chu kỳ đường trung bình động

Chu kỳ đường trung bình động có thể thay đổi tự do, tuy nhiên các nhà đầu tư thường sử dụng các giá trị có thời điểm tốt như “20, 25, 50, 50, 75, 100, 200".

  • Chu kỳ đường trung bình ngắn hạn: 5, 7, 10, 14, 25,…

  • Chu kỳ đường trung bình trung hạn: 50, 75,…

  • Chu kỳ đường trung bình dài hạn: 100, 200,…

Tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ được hiển thị, nhưng ý nghĩa của giá trị của chu kỳ là khác nhau, do đó, thích hợp hơn nếu thay đổi chu kỳ cho mỗi khung thời gian.

Khung thời gianChu kỳ của đường trung bình động
Khung thời gian 15 phút4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 64, 96,...
Khung thời gian 1 giờ4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120,...
Khung thời gian 4 giờ2, 4, 6, 12, 24, 60, 120, 240,...
Khung thời gian theo ngày 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày, 25 ngày, 50 ngày, 75 ngày, 100 ngày, 200 ngày,...
Khung thười gian theo tuần13 tuần, 26 tuần, 52 tuần,...
Khung thời gian theo tháng12 tháng, 24 tháng, 60 tháng,..

Bạn có thể tham khảo cụ thể về chu kỳ từ bài viết dưới đây “Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động.

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng đường trung bình động