EMA là gì?

EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ánh chậm ở biến động giá của SMA (Simple Moving Average) đã được trung bình và đồ thị hóa giá trong một khoảng thời gian nhất định. Được tính bằng cách nhân hằng số san bằng lên dữ liệu giá quá khứ để chú trọng hơn giá trị gần đây nhất.

Cách hiển thị EMA (Đường trung bình động lũy thừa)

Cách hiển thị EMA rất đơn giản.

Có thể hiển thị EMA bằng 4 bước sau “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Moving Average”.

Cách hiển thị EMA

mũi tên

Sau khi màn hình thiết lập chu kỳ được hiển thị, nhập chu kỳ mong muốn.

Vì muốn hiển thị EMA nên tại ô “Phương thức MA” sẽ chọn “Exponential”.

thiết lập thông số ema

Chu kỳ thiết lập được sử dụng phổ biến là 14EMA、25EMA、75EMA、200EMA nhưng bạn có thể thay đổi tùy thích.

Khi giao dịch trong thời gian rất ngắn như giao dịch Scalping thì bạn nên tham khảo các chu kỳ nhỏ như 10EMA, 20EMA.

Ngoài ra, cũng có thể chọn loại đường kẻ hay thay đổi màu sắc tại ô dáng.

Cuối cùng, sau khi thiết lập xong nhấp nút “OK”.

Chỉ bằng thiết lập đơn giản như trên bạn đã có thể hiển thị EMA.

EMA không chỉ hiển thị 1 đường mà nó còn có thể hiển thị nhiều đường. Bằng cách lặp đi lặp lại bước hiển thị trên thì bạn có thể hiển thị nhiều đường EMA lên biểu đồ giống nhau.

Tóm tắt các điểm trong cách hiển thị EMA

  • Hiển thị bằng 4 bước “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Moving Average”
  • Sau khi màn hình thiết lập chu kỳ được hiển thị, nhập chu kỳ mong muốn
  • Tại ô “Phương pháp MA” chọn “Exponential”