Điều kiện và thời gian để tài khoản thực rơi vào tình trạng băng hay ngủ đông và phí cho tài khoản ngủ đông

Ở XM của công ty Forex nước ngoài, bạn có thể sở hữu tối đa đến 8 tài khoản thực.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng mỗi tài khoản theo từng mục đích khác nhau như sử dụng cho việc gửi ngoại tệ bằng tài khoản USD hay tài khoản JPY hoặc tài khoản để giao dịch không rủi ro bằng XMP (điểm XM) và tài khoản chuyên dùng cho việc rút tiền.

Tuy nhiên, cần lưu ý nếu không giao dịch mỗi tài khoản trong vòng 90 ngày thì tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng hoặc rơi vào tình trạng ngủ đông.

Tiêu chuẩn để tài khoản XM bị đóng băng

  • Trường hợp không giao dịch hay nạp tiền trong vòng 90 ngày nếutrạng thái tài khoản vẫn còn số dư

Tiền thưởng sẽ biến mất và tài khoản bị đóng băng, phong tỏa.

Những tài khoản bị đóng băng sẽ không thể mở lại, vì thế nếu muốn giao dịch lại bạn phải mở tài khoản mới.

Trường hợp muốn phong tỏa tài khoản, sẽ không vấn đề gì nếu bạn cứ để nguyên như vậy mà không cần làm gì.

Hơn nữa, bạn cũng không thể đăng nhập trên MT4, MT5 đối với những tài khoản đã bị đóng băng

Ngoài trường hợp trên, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng vĩnh viễn nếu bạn vi phạm quy ước của XM.

Tiêu chuẩn để tài khoản XM trở thành trạng thái đóng băng (không hoạt động)

  • Trường hợp không giao dịch hay nạp tiền trong vòng 90 ngày nếutrạng thái tài khoản vẫn còn số dư

Tiền thưởng sẽ mất đi và hệ thống sẽ tự động trừ 5 đô la Mỹ phí duy trì tài khoản mỗi tháng.

Trường hợp tài khoản rơi vào tình trạng ngủ đông, trong thời gian có thể trừ phí duy trì thì tài khoản sẽ không bị đóng băng nhưng tài khoản sẽ bị đóng băng tại thời điểm số dư tài khoản không còn.

Tài khoản trong tình trạng ngủ đông vẫn có thể đăng nhập và giao dịch lại trên MT4, MT5.

Chuyển khoản tiền vốn không được xem là giao dịch

Tài khoản XM sẽ bị rơi vào tình trạng ngủ đông hay đóng băng trong trường hợp không rút, nạp tiền khi giao dịch trong vòng 90 ngày.

Cần lưu ý việc chuyển tiền vốn giữa các tài khoản không được xem là giao dịch.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu giao dịch số tiền ít như 0.01 lô hay thực hiên nạp, rút tiền theo định kỳ để tài khoản XM không bị rơi vào tình trạng ngủ đông hay đóng băng.