Cách hiển thị RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) lên biểu đồ MT4/MT5

RSI (Relative Strength Index: chỉ số sức mạnh tương đối) là chỉ số thuộc hệ động lượng để phán đoán tình trạng “quá mua và quá bán".

Bằng cách hiển thị RSI, bạn có thể đánh giá sức mạnh yếu của thị trường.

Bài viết liên quan:Cách sử dụng RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) và cách giao dịch sử dụng RSI

Cách hiển thị RSI

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển" phía trái màn hình MT4 (hoặc MT5) chọn “chỉ số" → “động lượng" → “Relative Strength Index", kéo và thả lên biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp giữ lâu chuột trái, di chuyển và nhả chuột).

RSI

Màn hình thiết lập RSI sẽ hiển thị, bạn có thể để nguyên định dạng cài đặt ban đầu để sử dụng.

Nếu muốn thay đổi, chỉ cần thay đổi 2 vị trí là “chu kỳ" và “dáng".

RSI

Nhà phát minh RSI khuyên cài đặt chu kỳ 14 ngày trên biểu đồ khung thời gian ngày.

Sẽ tốt hơn nếu phù hợp với chu kỳ của đường trung bình động bạn thường sử dụng.

Ngoài ra, màn hình cài đặt sẽ dễ nhìn hơn nếu cài đặt màu của đường 30 và 70 tại tab “mức độ". (không bắt buộc cài đặt)

RSI

Với thao tác đơn giản trên, bạn có thể hiển thị RSI lên biểu đồ.

RSI

Trường hợp muốn xóa RSI, bạn có thể xóa bằng cách nhấp chuột phải lên biểu đồ → nhấp chọn “các công cụ hỗ trợ" → “Relative Strength Index" → xóa.

RSI

Bài viết liên quan:Cách sử dụng RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) và cách giao dịch sử dụng RSI