Cách hiển thị Parabolic SAR lên biểu đồ MT4/MT5

Parabolic SAR, là chỉ số kỹ thuật phân tích giá thị trường xu hướng để phán đoán điểm chuyển đổi của xu hướng.

“Parabolic" của Parabolic SAR có nghĩa là “parabol", “SAR" được viết tắt của từ “Stop & Reverse".

Dấu giống như vẽ parabol được hiển thị lên biểu đồ, có thể phán đoán giao dịch tại điểm dấu parabol SAR giao nhau với giá.

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Parabolic SAR

Cách hiển thị Parabolic SAR

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển" ở bên trái của màn hình MT4 (hoặc MT5), chọn “chỉ số" → “xu hướng" → “Parabolic SAR", kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp và giữ chuột trái → Thả chuột).

Parabolic SAR

Màn hình thiết lập Parabolic SAR sẽ hiển thị, có thể để nguyên chế độ cài đặt mặc định sử dụng, chỉ cần nhấp chuột vào nút “OK", Parabolic SAR sẽ được hiển thị.

Parabolic SAR

0.02 là tiêu chuẩn cho “bước nhảy" của thông số.

Với “giới hạn trên" được đặt thành 0,2, bạn cs thể điều chỉnh giá trị hợp với biểu đồ bằng cách tăng thêm vào giá trị cứ 0.02 mỗi lần 0.02 → 0.04 → 0.06…, tuy nhiên giá trị càng lớn, tín hiệu “lừa" càng xuất hiện nhiều.

Bằng thao tác như trên, việc hiển thị Parabolic SAR đã hoàn thành.

Parabolic SAR

Ngoài ra, nếu muốn xóa Parabolic SAR, bạn có thể xóa bằng cách nhấp chuột lên biểu đồ → “các công cụ hỗ trợ” → chọn “Parabolic SAR”.

Parabolic SAR

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Parabolic SAR