Parabolic SAR là gì?

Là chỉ số kỹ thuật để phán đoán điểm chuyển đổi của giá thị trường. Phán đoán thời điểm đặt lệnh ngược.

Là chỉ số phát sinh khả năng khi giá thị trường có xu hướng (down trend market, up trend market).

Cách hiển thị Parabolic SAR

Cách hiển thị Parabolic SAR rất đơn giản.

Bạn có thể hiển thị bằng 4 bước sau: Nhấp chuột chọn “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Parabolic SAR”.

cách hiển thị Parabolic SAR

mũi tên

Thiết lập giá trị (thông số), bạn cứ để nguyên giá trị số cơ bản là “0.02” như vậy là OK.

Lấy mức cực đại là “0.2” và tiếp tục điều chỉnh đến một giá trị phù hợp với biểu đồ bằng cách tăng từng “0,02” nhưng khi giá trị lớn độ chính xác sẽ trở nên kém.

Sau khi thiết lập thông số, bạn nhấp chuột chọn nút “OK”. Hơn nữa, bạn có thể thay đổi màu tùy thích.

thiết lập thông số

Như vậy, Parabolic SAR sẽ được hiển thị.

“Khung thời gian 1 ngày” đươc sử dụng phổ biến.

Nếu giá trị lớn thì khung thời gian tương ứng theo tuần hoặc theo tháng.

Parabolic SAR sẽ được hiển thị