Cách xác nhận trong trường hợp không thể đặt lệnh giao dịch CFD bằng chỉ số chứng khoáng hay hàng hóa như dầu thô

Trong trường hợp không thể đặt lệnh bằng giao dịch CFD như chỉ số chứng khoáng hay hàng hóa chẳng hạn như dầu thô,… ở XM, thì có khả năng thời hạn của hàng hóa đang chọn đã quá hạn (ngày giao dịch cuối cùng của tháng đến hạn (tháng đến hạn – contract month).

Ở giao dịch CFD tương lai, bạn không thể giao dịch khi thời hạn có thể giao dịch đã quá ngày hết hạn, vì mỗi hàng hóa có thời hạn giao dịch riêng.

Cách xác nhận tháng đến hạn (contract month) và ngày hết hạn (Maturity date)

Bạn có thể xác nhận ngày hết hạn và thời hạn có thể giao dịch của mỗi hàng hóa CFD của XM từ tag “Lịch” nằm trong “Hàng hóa – Spread / Điều kiện” của trang web chính thức XM.

Hàng hóa - Spread / Điều kiện

Làm thế nào có thể đặt lệnh bằng cách thay đổi tháng đến hạn?

Sau khi đăng nhập vào MT4, bạn nhấp chuột phải lên “Bảng giá” ở góc trái màn hình MT4.

Tiếp theo, nhấp chuột chọn “Xem tất cả”.

Xem tất cả các cặp tiền tệ XM MT4

Khi bạn nhấp chuột chọn “Tập tin” “Biểu đồ mới”, thì CFD hàng hóa của tháng đến hạn mới được hiển thị.

“MAR” hay “APR” trong tên của hàng hóa hiển thị tên viết tắt của tháng.

Ví dụ: MAR=March(Tháng 3)、APR=April(Tháng 4)

CFD hàng hóa

Bạn có thể hiển thị biểu đồ bằng cách chọn hàng hóa mong muốn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể giao dịch CFD hàng hóa của tháng đến hạn mới bằng cách chọn “Xem tất cả” cho dù liên quan đến đặt lệnh mới.

Điều khoản cần lưu ý

※Vì MT4 không tự động tạo ra tháng đến hạn mới, nên trong trường hợp bạn muốn tạo tháng đến han mới thì bạn cần phải thay đổi bằng tay theo phương pháp trên.