Cách xóa và sắp xếp cặp tiền tệ trên ứng dụng MT4 cho smartphone (phiên bản Android)

Rất đơn giản để xóa và sắp xếp cặp tiền tệ cho ứng dụng MT4 (phiên bản smartphone).

Cách xóa cặp tiền tệ cho MT4 smartphone

Đầu tiên, bạn di chuyển đến màn hình Symbol bằng cách chạm vào ký hiệu “cây bút” góc phải phía trên màn hình.

cách xóa cặp tiền tệ

Chạm vào “ký hiệu thùng rác” nằm bên phải góc trên màn hình Symbol được chọn.

Đánh dấu tích vào cặp tiền tệ muốn xóa, sau đó chạm vào ký hiệu xóa.

Cách xóa cặp tiền tệ cho MT4 smartphone

Như vậy, thao tác xóa đã hoàn thành.

Cách sắp xếp cặp tiền tệ cho MT4 smartphone

Đầu tiên, di chuyển đến màn hình biểu tượng.

Sau đó, vừa chạm ấn lâu biểu tượng bên phải của cặp tiền tệ muốn sắp xếp vừa di chuyển đến vị trí tùy thích.

Cách sắp xếp cặp tiền tệ cho MT4 smartphone

Như vậy, thao tác sắp xếp đã hoàn thành.

Bạn có thể tham khảo cách hiển thị biểu đồ hoặc cách đặt lệnh thực tế theo đường link dưới đây.