Scalping là gì?

Là cách giao dịch kiếm lợi nhuận lớn bằng cách lặp đi lặp lại giao dịch từ vài phút đến vài chục phút trong ngày và tăng số lần giao dịch ngay cả với lợi nhuận mỏng.

Là loại giao dịch tăng dần lợi nhuận bằng cách tăng tần số giao dịch.

scalping

Mẫu giao dịch Envelopes

Envelope là đường chênh lệch theo biên độ nhất định trên dưới từ đường trung bình động

Phán đoán giao dịch sử dụng khuynh hướng thay đổi giá trong phạm vi chênh lệch nhất định từ đường trung bình động.

Bước 1: Nắm bắt xu hướng vừa và dài hạn

Trước tiên, xác định xu hướng vừa và dài hạn (Định hướng xu hướng tăng hay giảm) bằng khung thời gian 4 giờ hay 1 ngày ở MT4.

Giao dịch ngắn hạn sẽ bắt đầu từ vị trí nhận thấy xu hướng tăng hay giảm trong chu kỳ vừa và dài.

Scallping

Xác định xu hướng hiển thị 75EMA lên biểu đồ khung thời gian ngày

mũi tên

Bước 2: Hiển thị khung thời gian 5 phút ở MT4

Giao dịch Scalping, hiển thị biểu đồ theo khung thời gian 1 phút hay 5 phút.

Khung thời gian sử dụng trong giao dịch Scalping của mỗi người là khác nhau. Có lẽ sẽ đơn giản hơn đối với người mới bắt đầu khi sử dụng khung thời gian 5 phút, vì ở khung thời gian này biến động giá không quá khó để gây áp lực về tinh thần.

mũi tên

Bước 3: Hiển thị envolopes và đường trung bình động

Công cụ phân tích kỹ thuật được hiển thị lên biểu đồ MT4 gồm 2 đường.

Một là, hiển thị đường 75EMA (đường trung bình động hàm mũ).

Hai là, hiển thị Envelopes điều chỉnh độ lệch trước sau từ 0.07% ~ 0.14%.

Hơn nữa, giá trị của độ lệch, sẽ thay đổi tùy thuộc vào mỗi cặp tiền tệ và tình hình giá thị trường và khung thời gian. Tại giá thị trường ở ví dụ lần này thì khung thời gian là 5 phút và độ lệch là 0.04%.

Envelope

Mẫu ví dụ hiển thị đường 75EMA và Envelope lên biểu đồ EUR/USD khung thời gian 5 phút

mũi tên

Bước 4: Bắt đầu giao dịch

Envelopes, là đường chệnh lệch trong phạm vi nhất định từ đường trung bình động.

Là phương pháp kỹ thuật có ích trong việc phán đoán giao dịch sử dụng xu hướng thay đổi giá trong phạm vi nhất định của envelope.

Tại bước 1 xu hướng vừa và dài hạn đã được xác định là “tăng” vì thế để đóng lệnh ít rủi ro bạn nên đặt lệnh mua ở giao dịch ngắn hạn.

scalping

Mẫu giao dịch bằng chỉ số envelope

Tại ví dụ biểu đồ trên, bạn có thể phán đoán giao dịch bằng cách đặt lệnh mua tại giá trị giữa của envelope hay giới hạn dưới của envelope (14EMA) và đóng lệnh tại giới hạn trên envelope. Ngoài ra, bạn có thể đặt lệnh mua tại 75EMA đường màu cam và đóng tại giới hạn trên của envelope.

Trường hợp giá hoàn toàn đi xuống dưới đường 75EMA cần thiết phải đặt lệnh cắt lỗ để hạn chế mức thua lỗ.