Trường hợp lỡ quên mật khẩu tài khoản thì phải làm gì? Thủ tục cấp lại mật khẩu tài khoản ở XM

mat khau

Giải quyết trường hợp quên mật khẩu ở XM

Nếu lỡ quên mật khẩu, bạn sẽ được cấp lại mật khẩu giả định để liên lạc đến hỗ trợ khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng, bạn có thể liên hệ đến nhân viên hỗ trợ người Việt hoặc hỗ trợ tiếng Anh từ phía trên trang web.

Địa chỉ hỗ trợ Tiếng Anh XM

E-mail hỗ trợ khách hàng: vietnamese.support@xm.com

Chat trực tuyến:Kết nối chat trực tuyến tiếng Anh

Cách thay đổi mật khẩu tài khoản XM

Cách thay đổi mật khẩu rất đơn giản.

Sau khi đăng nhập MT4, bạn nhấp chuột vào “Công cụ” của MT4 → “Tùy chọn”.

nhấp chuột vào công cụ MT4

Nhấp chuột vào “Máy chủ”, sau đó tiếp tục nhấp chuột vào nút “Thay đổi”.

thay doi mat khau

Nhập mật khẩu hiện tại vào “Mật khẩu hiện tại”, tiếp theo nhập mật khẩu mới tùy ý vào cột “Mật khẩu mới” và “Xác nhận”.

Sau khi nhập xong, nhắp chuột vào nút “OK”.

nhap mat khau moi

Như vậy, quá trình thay đổi mật khẩu đã hoàn thành.