Cách giải quyết trong trường hợp chính sách bảo vệ số âm không được áp dụng tại thời điểm buộc phải quay lại số 0 khi số dư tài khoản đã trở thành số âm

Chính sách bảo vệ số âm XM

Giao dịch Forex hay CFD, số dư tài khoản sẽ trở thành số âm khi không kịp lệnh zero cut vì biến động giá thị trường mạnh. Phần số dư tài khoản âm cần phải thanh toán như một khoản tiền đặt cọc bổ sung.

Tuy nhiên, ở XM của công ty Forex, bạn không cần phải trả thêm tiền đặt cọc bổ sung cho dù số dư tài khoản trở thành số âm.

Trường hợp số dư tài khoản không được thiết lập lại từ số âm về số 0

Về cơ bản khi số dư tài khoản trở thành số âm, nó sẽ được đặt lại tự động về 0 trong khoảng từ vài phút đến vài giờ.

zerocut

Tuy nhiên, trong trường hợp cho dù số dư tài khoản được hiển thị là số âm nhưng phần thưởng vẫn còn thì tài sản vẫn không trở thành số âm. Vì thế, số dư tài khoản không được thiết lập về 0 vì vẫn có thể giao dịch được.

Ngoài ra, số dư cũng không được đặt lại về 0 khi bạn đang sở hữu lệnh.

Trường hợp bạn muốn đặt lại số dư về 0 ngay lập tức

Trong trường hợp bạn muốn đặt lại số dư tài khoản ngay lập tức khi tài sản và số dư tài khoản đã được hiển thị là số âm nhưng vẫn không thể đặt lại về 0 được mặc dù đã trải qua vài giờ, thì bạn có thể sẽ được ưu tiên hỗ trợ đặt lại nếu truyền tải vấn đề này đến chat trực tuyến ở trang chính thức XM (Tiếng Anh).

Số dư có thể được thiết lập bằng cách sử dụng 1 XMP

Bạn cũng có thể thiết lập lại bằng cách chuyển đổi chỉ 1 XMP thành thưởng tín dụng từ “trạng thái trung thành của tôi” của “trang của tôi XM”.

Hãy lưu ý trong trường hợp sử dụng XMP vì điểm đã sử dụng sẽ biến mất.

Các điều khoản cần lưu ý khi thiết lập lại số dư về 0

Như đã mô tả ở trên, nếu tài sản không được hiển thị số âm, thì số dư sẽ không được thiết lập lại về điểm 0 bởi vì nó được phán đoán là còn có khả năng giao dịch.

Hãy lưu ý nếu bạn lỡ nạp tiền tại thời điểm này thì nó sẽ trở thành một hình thức để bù đắp cho phần số dư âm.

Trường hợp số dư tài khoản là số âm, tài sản hiển thị số dương thì cách thích hợp nhất để giải quyết là 4 biện pháp chủ yếu dưới đây.

  • Làm tăng số dư bằng cách giao dịch lấy phần lời từ phần tài sản
  • Dám loss cut khi tài sản ở mức dưới 0
  • Nạp tiền và giao dịch với một tài khoản khác khi muốn giao dịch ngay lập tức
  • Mở bổ sung tài khoản thực mới (có thể mở từ trang của tôi)