Kiếm tiền bằng cách sử dụng FOMC Mỹ

Cách sử dụng các chỉ số kinh tế là gì?

Phương pháp phân tích dự đoán sự biến động ngoại hối trong tương lai bằng cách phân tích “Bộ phận cơ bản của nền kinh tế” như chính sách lãi suất hay công bố thống kế tuyển dụng người lao động,…

Giá trị dự đoán của chỉ số kinh tế được tạo ra như sau, trước tiên các nhà chuyên môn như cơ quan tài chính hay các nhóm chuyên gia cố vấn sẽ đưa ra dự đoán, tiếp theo nhà cung cấp thông tin như Reuters sẽ thu thập và tóm tắt, sau đó thống nhất như một dự đoán thị trường (thống nhất thị trường).

Hơn nữa, đối với ý kiến dự đoán này, giá trị được công bố thực tế (biến động ngoại hối sẽ đi theo dự đoán hay sẽ có khoảng cách khác với dự đoán) quan trọng như thế nào, và nó sẽ trở thành nguyên nhân gây biến động lớn cho thị trường sau khi công bố giá trị dự đoán.

Ngoại hối ngay sau khi công bố chỉ số kinh tế sẽ có xác suất biến động một chiều trong khoảng vài phút rất cao, vì thế lợi dụng biến động này có thể kiếm tiền từ giao dịch Forex.

Kiếm tiền bằng việc tận dụng công bố FOMC của Mỹ

FOMC Mỹ là ủy ban quyết định chính sách tài chính của Mỹ (Ủy ban thị trường mở liên bang) như Ủy Ban quyết định chính sách tài chính ngân hàng Nhật Bản tại Nhật hoặc là Ủy Ban chính sách ECB tại các nước EU.

FOMC họp 1 năm 8 lần (Cơ bản là 6 tuần một lần vào ngày thứ ba). Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh vấn đề chính thảo luận về báo cáo tình hình tài chính liên ngân hàng các bang tại Mỹ, điều chỉnh nguồn cung cấp tiền, hoặc quyết định phương châm về lãi suất, tỉ giá ngoại hối.

Nội dung của bản tuyên bố được phát biểu sau đó sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn cả kết quả. Dựa theo bản tuyên bố chung sẽ có thể phán đoán được thị trường tiếp theo sẽ được tăng mức lãi suất hay không.

  • FOMC là ủy ban thị trường mở liên bang.
  • 1 năm họp 8 lần (cơ bản là cách sáu tuần vào ngày thứ ba)
  • Nội dung bản tuyên bố được chú ý hơn cả kết quả của FOMC!
  • Phán đoán thị trường tiếp theo có được tăng mức lãi suất hay không nhờ vào nội dung bản tuyên bố.