Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (Moving Average), là đường làm mượt mức giá trung bình của giá đóng cửa trong 1 thời gian nhất định. Đường trung bình ở Forex hiển thị chồng lên biểu đồ giá.

Bạn cũng có thể đánh giá các xu hướng như tăng, giảm, hay trì trệ bằng cách hiển thị đường trung bình động bổ sung cũng như chỉ số bán hàng mà bạn không thể hiểu chỉ với biểu đồ chuyển đổi giá.

Bài viết tham khảo: Cách hiển thị EMA ở MT4

Giao dịch ngay bây giờ