Cách giao dịch sử dụng Fibonacci retracement

Fibonacci Retracement là phân tích kỹ thuật để phán đoán việc mua giá thấp của thị trường giá cao và việc bán ngược trở lại của giá thị trường giảm.

Fibonacci là số nguyên được đặt tên theo nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci, và Fibonacci có nghĩa hồi quy “quay lại, trở về." Nói cách khác, áp dụng dãy số Fibonacci, nó là một phương pháp để phân tích sự trở lại của thị trường.

Bài viết này, sẽ giới thiệu một phương thức giao dịch bằng cách sử dụng Fibonacci retracement với hình ảnh minh họa.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị và cách vẽ Fibonacci retracement lên biểu đồ MT4/MT5

Phán đoán giao dịch với tỷ lệ Fibonacci

Tỷ lệ Fibonacci được cài đặt thành “0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%" theo mặc định. Các tỷ lệ Fibonacci này là tỷ lệ được xác định theo lý thuyết Fibonacci.

Theo lý thuyết Fibonacci retracement, mức “38,2%, 50%, 61,8%" là giá trị tiêu chuẩn quay trở lại trên thị trường.

  • Khi giá trở về 38.2% và biến động tăng/biến động giảm: xu hướng mạnh

  • Khi giá trở về 50% hoặc 61.8%: Xu hướng yếu

  • Khi giá trở về 61.8% trở lên: Khả năng cao trở về điểm bắt đầu của xu hướng

Cách sử dụng Fibonacci retracement trong xu hướng tăng

Ở mức tiêu chuẩn trở lại “38.2%, 50%, 61.8%", phán đoán điểm mua giá thấp trong xu hướng giá cao.

Fibonacci retracement

Từ biểu đồ trên, nếu bạn phán đoán giá giảm bao nhiêu từ điểm kết thúc của Fibonacci, bạn sẽ hiểu được giá giảm đến mức “38.2%, 50%, 61.8%" sau đó tăng trở lại.

Nếu xu hướng tăng, bạn dễ dàng kiếm lời bằng cách đặt lệnh mua ở mức “38.2%, 505, 61.8%".

Ngoài ra, nếu giá trở lại từ mức 61.8% trở lên, bạn có thể giao dịch đặt lệnh bán vì khả năng cao giá trở lại điểm bắt đầu xu hướng.

Cách sử dụng Fibonacci retracement trong xu hướng giảm

Ở mức tiêu chuẩn trở lại “38.2%, 50%, 61.8%", bạn phán đoán điểm bán trở lại của xu hướng giảm.

Fibonacci retracement

Từ biểu đồ trên, nếu phán đoán giá tăng bao nhiêu từ điểm kết thúc Fibonacci, bạn hiểu được giá tăng đến mức “38.2%, 50%, 61.8%", sau đó giảm xuống.

Nếu xu hướng giảm, dễ dàng kiếm lời bằng cách đặt lệnh mua tại các mức “38.2%, 50%, 61.8%".

Hơn nữa, nếu giá đã trở về mức 61.8% trở lên, có thể giao dịch đặt lệnh mua vì khả năng cao giá trở về điểm bắt đầu xu hướng.

Cách giao dịch sử dụng Fibonacci retracement

  • Phân tích kỹ thuật phán đoán việc săn lùng giá thấp và bán trở lại
  • Mức 38.2%, 50%, 61.8% là giá trị tiêu chuẩn trỏ lại
  • Giao dịch thuận chiều từ các mức 38.2%, 50%, 61.8%
  • Nếu giá giữ ở mức 38,2% thì xu hướng mạnh
  • Nếu giá trở về 50% hoặc 61.8% thì xu hướng yếu
  • Nếu giá trở về mức từ 61.8% trở lên, khả năng giá quay trở lại điểm bắt đầu xu hướng

Như vậy, bài viết đã giới thiệu cách giao dịch sử dụng Fibonacci retracement.

Vì Fibonacci retracement giao dịch thuận chiều từ phán đoán xu hướng giá thị trường, do đó trước tiên bạn sẽ phân tích từ việc phán đoán xu hướng bằng cách hiển thị trend line hoặc đường trung bình động.

Hơn nữa, bạn có thể kết hợp Fibonacci retracement với các chỉ số khác để đánh giá xu hướng 1 cách toàn diện hơn.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị và cách vẽ Fibonacci retracement lên biểu đồ MT4/MT5

Bài viết liên quan:Thời điểm mua và bán trong giao dịch Forex