Cách hiển thị biểu đồ và thay đổi khung thời gian trên ứng dụng MT4 smartphones (phiên bản Android)

Cách hiển thị biểu đồ cho ứng dụng MT4 (Android) rất đơn giản chỉ với 1 chạm.

Cách hiển thị biểu đồ ở MT4

Khi chạm vào” Biểu đồ” trên thanh menu thì biểu đồ sẽ được hiển thị.

Hoặc có thể hiển thị bằng cách chạm vào biểu tượng biểu đồ ở dưới màn hình.

Cách hiển thị biểu đồ ở MT4

Ngoài ra, còn có cách hiển thị khác bằng cách chạm vào cặp tiền tệ tùy thích, sau đó tiếp tục chạm vào “Mở biểu đồ”.

Cách hiển thị biểu đồ ở MT4 khác

Trường hợp muốn hiển thị biểu đồ của cặp tiền tệ khác

Trường hợp muốn hiển thị biểu đồ của cặp tiền tệ khác, bạn chạm vào “biểu tượng $” trên màn hình.

Sau đó, chạm vào cặp tiền tệ tùy thích.

chạm vào “biểu tượng $”

Trường hợp muốn thay đổi khung thời gian

Trường hợp bạn muốn thay đổi khung thời gian được hiển thị, chọn khung thời gian tùy thích bằng cách chạm vào biểu đồ.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi bằng cách chạm vào biểu tượng đồng hồ ở phía trên màn hình.

Trường hợp muốn thay đổi khung thời gian

Trường hợp muốn thay đổi biểu đồ kỹ thuật

Bạn cũng có thể hiển thị biểu đồ kỹ thuật theo từng loại khác nhau.

Trường hợp bạn muốn thay đổi chỉ số, chạm vào biểu tượng “f” trên màn hình.

thay đổi biểu đồ kỹ thuật

Về giải thích từng chỉ số khác nhau, bạn có thể tham khảo cách giao dịch sử dụng phân tích biểu đồ Forex.

Trên đây là cách hiển thị biểu đồ cho MT4 smartphone.

Bạn có thể tham khảo cách đặt hoặc đóng lệnh thực tế ở đường link dưới đây.