Cách khắc phục khi màn hình danh sách lệnh MT4 không thể hiển thị hoặc khi lỡ bấm nhầm xóa màn hình thông tin giao dịch (Terminal)

Bài viết giới thiệu cách khắc phục trong trường hợp không thể hiển thị hoặc lỡ bấm nhầm xóa màn hình danh sách đang được hiển thị phía dưới MT4 (Màn hình Terminal).

Rất đơn giản để có thể hiển thị lại màn hình terminal một lần nữa.

Terminal

Cách khắc phục màn hình danh sách lệnh

Bạn có thể hiển thị bằng cách nhấp chuột chọn theo thứ tự “Xem” → “Thông tin giao dịch (Terminal)” trên thanh công cụ MT4.

Ngược lại, trong trường hợp muốn ẩn thì bạn có thể ẩn khi nhấp chuột vào “Thông tin giao dịch (Terminal)” một lần nữa.

terminal

Ngoài ra, từ menu “Xem” trên thanh công cụ, bạn có thể điều chỉnh thanh công cụ, cài đặt hiển thị bảng giá, hiển thị hoặc ẩn màn hình thông tin giao dịch (Terminal).

Ở MT4, bạn có thể thiết lập tùy thích và có thể hiển thị tùy chỉnh phù hợp với bạn, Và đó là ưu điểm của MT4.