Cách sử dụng chính xác envelope trong giao dịch Forex

Envelope, là chỉ số của đường chênh lệch nhất định trên dưới so với đường trung bình động trung tâm.

Hiển thị đường với chênh lệch khoảng bao nhiêu từ đường trung bình động sẽ thay đổi tùy thuộc tỷ lệ độ lệch sẽ cài đặt ở Envelope.

Tỷ lệ độ lệch sẽ khác nhau tùy theo biến động giá (tỷ suất biến động giá) thị trường lúc đó, vì vậy bạn cần cài đặt mỗi lần theo khung thời gian biểu đồ và cặp tiền tệ,…

Bài viết này giới thiệu về cách sử dụng chính xác Envelope.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị Envelope lên biểu đồ MT4/MT5

Bài viết liên quan:Thời điểm mua và bán trong giao dịch Forex

Cài đặt chính xác độ lệch Envelope

Độ lệch của Envelope, thay đổi theo biến động giá thị trường như đã nói ở trên. Vì vậy, không thể hiển thị 1 lần mà sử dụng mãi được, bạn cần cài đặt độ lệch lúc đó trước khi giao dịch.

Bài viết liên quan:Cách cài đặt Envelope

Điều chỉnh độ lệch tại điểm giá tiếp xúc giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelope

Biểu đồ dưới đây, là Envelope đã cài đặt với “cặp tiền tệ USD/JPY, khung thời gian 1 giờ, chu kỳ 14, phương thức Exponential, độ lệch 0.17%

Envelopes

Nhìn vào biểu đồ và bạn có thể hiểu rằng giá tiếp xúc giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelope sau đó biến động tăng hoặc biến động giảm. Tóm lại, việc đánh giá giao dịch sẽ dễ dàng hơn.

Tiếp theo biểu đồ dưới đây, là biểu đồ giống biểu đồ trên chỉ thay đổi tỷ lệ độ lệch với “cặp tiền tệ USD/JPY, khung thời gian 1 giờ, chu kỳ 14, phương thức Exponential và độ lệch 0.50%“.

Envelopes

Nhìn vào biểu đồ, bạn hiểu được đường giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelope, nằm quá xa từ giá trị thấp giá trị cao của giá, vì vậy không thể đánh giá giao dịch.

Như vậy, nếu không cài đặt độ lệch thích hợp tại điểm giá tiếp xúc với giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelopes, bạn không thể đánh giá chính xác giao dịch.

Tỷ lệ độ lệch khác nhau nếu khung thời gian biểu đồ khác nhau

Độ lệch khác nhau tùy vào biến động giá (tỷ lệ biến động giá) nên đương nhiên độ lệch cũng khác nhau tùy theo khung thời gian của biểu đồ đang hiển thị. Vì tùy vào khung thời gian hiển thị mà biến động giá hoàn toàn khác nhau ví dụ như biểu đồ khung thời gian 5 phút hoặc 1 giờ.

Biểu đồ dưới là Envelope đã hiển thị với “cặp tiền tệ USD/JPY, khung thời gian 1 giờ, chu kỳ 14, phương thức Exponential và độ lệch 0.17%“.

Envelopes

Biểu đồ dưới là Envelope đã hiển thị với “cặp tiền tệ USD/JPY, khung thời gian 1 ngày, chu kỳ 14, phương thức Exponential và độ lệch 1.00%“.

Envelopes

Giá sẽ không tiếp xúc với giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelopes nếu không cài đặt độ lệch 0.17% ở khung thời gian 1 giờ và độ lệch 1.00% ở khung thời gian ngày.

Như vậy, trường hợp cài đặt chính xác Envelopes, bạn sẽ hiểu được nếu nhìn từ ví dụ biểu đồ trên rằng tùy vào khung thời gian hiển thị, tỷ lệ độ lệch sẽ lớn khác nhau.

Tỷ lệ độ lệch khác nhau nếu cặp tiền tệ khác nhau

Đương nhiên, biến động khác nhau tùy thuộc vào cặp tiền tệ, vì vậy ngay cả khi bạn cài đặt một Envelopes, bạn không thể sử dụng cùng một cài đặt cho tất cả các loại tiền tệ.

Biểu đồ dưới đây, là Envelopes đã cài đặt với “cặp tiền tệ USD/JPY, khung thời gian 1 giờ, chu kỳ 14, phương thức Exponential và độ lệch 0.17%“.

Envelopes

Biểu đồ dưới đây, là Envelopes đã được cài đặt với “cặp tiền tệ AUD/USD, khung thời gian 1 giờ, chu kỳ 14, phương thức Exponential và độ lệch 0.27%“.

Envelopes

Độ lệch là 0.17% đối với biểu đồ cặp tiền tệ USD/JPY khung thời gian 1 giờ có sự khác nhau 0.1 so với độ lệch 0.27% trên biểu đồ AUD/USD khung thời gian 1 giờ.

Như vậy, nhìn vào ví dụ biểu đồ trên bạn hiểu được trên cùng biểu đồ có khung thời gian 1 giờ giống nhau, nhưng nếu cặp tiền tệ khác nhau, tỷ lệ độ lệch cũng khác nhau.

Ngoài ra, về chu kỳ của Envelopes hay phương thức đường trung bình động, bạn có thể tham khảo link bài viết dưới đây.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị Envelope lên biểu đồ MT4/MT5

Tuân theo quy tắc của đường đặt lệnh mới và chốt lời, cắt lỗ

Cho dù có thể hiển thị chính xác Envelopes, nếu không tuân theo quy tắc chốt lời, cắt lỗ bạn cũng không kiếm được lợi nhuận.

Envelopes, là phân tích kỹ thuật được sử dụng từ suy nghĩ rằng khi giá chênh lệch 1 khoảng từ đường trung bình động, nó sẽ quay trở lại đường trung bình động một lần nữa.

Trường hợp giá thị trường không có xu hướng rõ ràng

Ở thị trường giá không có xu hướng rõ ràng, có thể đặt lệnh ngược chiều là “bán tại giới hạn trên của Envelopes, mua tại giới hạn dưới Envelopes".

Thời điểm đóng lệnh, có thể là điểm giá tiếp xúc giới hạn trên/giới hạn dưới của phía ngược lại, tuy nhiên nếu muốn giảm rủi ro, cách đóng lệnh tại đường trung bình động trung tâm có thể tốt hơn.

Envelopes

Cắt lỗ, thực hiện quy tắc cắt lỗ nếu giá biến động ngược chiều với lệnh sau khi đặt lệnh mới. Ở đây, bạn lưu ý 1 điểm thua lỗ sẽ lan rộng nếu không cắt lỗ ở đây khi xu hướng đã phát sinh.

Trường hợp thị trường giá có xu hướng

Ở thị trường giá có xu hướng, bạn có thể đặt lệnh thuận chiều từ giá trị trung tâm của đường Envelopes theo hướng giới hạn trên/giới hạn dưới.

Đóng lệnh thực giện khi giá tiếp xúc giới hạn trên/giới hạn dưới của Envelopes.

Envelopes

Cắt lỗ thực hiện theo quy tắc nếu giá tiếp xúc với giới hạn trên/giới hạn dưới Envelopes theo hướng ngược với lệnh.

Tóm tắt cách sử dụng chính xác Envelopes trong giao dịch Forex

  • Envelopes chỉ số hiển thị tỷ lệ chênh lệch nhất định từ đường trung bình động
  • Giá trị độ lệch thay đổi mỗi lần theo biến động
  • Giao dịch ngược chiều từ giới hạn trên/giới hạn dưới
  • Giao dịch thuận chiều từ giá trị trung tâm theo hướng giới hạn trên/giới hạn dưới

Như trên, đã giới thiệu cách sử dụng chính xác Envelopes.

Có thể bạn cảm thấy rắc rối khi sử dụng Envelopes, nhưng để nhắm đến lợi nhuận, không chỉ riêng Envelopes, bạn cần thay đổi cài đặt và chọn chỉ số phù hợp với giá thị trường.

Nếu bạn chỉ nhận thấy sự thay đổi về độ lệch, lợi thế của Envelopes là bạn có thể dễ dàng sử dụng phán đoán giao dịch.