Bạn cần phải điều chỉnh lại độ lệch của Envelope để phù hợp với cặp tiền tệ giao dịch, khung thời gian và tình hình giá thị trường.

Ngay cả khi giao dịch các cặp tiền tệ tương tự, bạn cũng nên cố định độ lệch như vậy để tránh gây ra mức thua lỗ không ngờ ngoài ý muốn vì không thể sử dụng envelope đúng cách.

Bài viết lần này giới thiệu 3 điểm để kiếm tiền bằng cách sử dụng đúng Envelope.

Hãy thiết lập chính xác envelope

Có giá trị phạm vi thiết lập cơ bản khi sử dụng envelope trong khung thời gian 15 phút. Thông thường “Chu kỳ 14”, là tiêu chuẩn. Sẽ dễ dàng giao dịch hơn nếu bạn thiết lập chu kỳ của đường trung bình động mà bạn thường sử dụng. Tuy nhiên, giá trị của độ lệch thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào thời gian.

Giá trị thiết lập envelope (trong khung thời gian 15 phút)

Chu kỳ: 14

Phương thức MA: Exponential

Độ lệch: Điều chỉnh trong khoảng 0.07% ~ 0.14%

Khi sử dụng envelope từ khung 1 giờ trở lên, độ lệch sẽ điều chỉnh từ 0.30 ~.

Ngoài ra, khi chênh lệch khoảng cách lớn, cho dù khung thời gian trong vòng 15 phút thì độ lệch vẫn từ 0.14% trở lên.

Hãy thử kết hợp với biểu đồ thực tế

Hơn nữa, bạn cần phải điều chỉnh cụ thể hơn bằng cách kết hợp envelope với biểu đồ thực tế.

Độ lệch sẽ khác nhau dựa vào tình hình giá thị trường của mỗi cặp tiền tệ và ngay cả các cặp tiền tệ tương tự.

Trường hợp EUR/USD (khung thời gian 5 phút)

Độ lệch: 0.13%

Phương thức MA: Hiển thị 14EMA (Đường thẳng màu xanh lá của hình ảnh tham khảo dưới đây)

Thiết lập độ lệch tại vị trí mà biểu đồ giá tiếp xúc đường biến động tăng và biến động giảm. Lần này là 0.13%.

Ngoài ra, biến động tăng 14 EMA nằm ở trung tâm envelope cũng là 1 điểm.

Đặt lệnh

Trường hợp EUR/USD (khung thời gian 5 phút)

Độ lệch: 0.09%

Phương thức MA: Hiển thị 14EMA (Đường thẳng màu xanh lá của hình ảnh tham khảo dưới đây)

Trường hợp khung thời gian 5 phút cho cặp tiền tệ EUR/JPY, độ lệch là 0.09%. Tuy nhiên, tùy vào tình hình giá thị trường cần phải thay đổi độ lệch. Vì thế, thiết lập độ lệch trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Hãy tuân theo quy tắc đường cắt lỗ và chốt lời

Cho dù bạn có thể hiển thị đúng envelope nhưng không tuân thủ cắt lỗ và xác định lời thì lợi nhuận cũng không tăng lên được.

Envelope, là 1 chỉ số kỹ thuật được sử dụng từ suy nghĩ là khi có mức chênh lệch từ đường trung bình động thì nó sẽ quay về lại đường trung bình động 1 lần nữa.

Thời gian bắt đầu (Đặt lệnh)

Về mặt cơ bản, sẽ đặt lệnh tại điểm biểu đồ giá sẽ tiếp xúc với envelope hoặc tại vùng biểu đồ giá vượt khỏi envelope 1 chút.

Sau khi tiếp xúc 14 EMA, bạn có thể đặt lệnh ngược chiều nhưng nó không phải phương pháp hay vì rủi ro cao.

Thời gian bắt đầu (Đặt lệnh)

Thời gian chốt lời (đóng lệnh)

Thời gian đóng lệnh envelope, về cơ bản thực hiện tại điểm tiếp xúc 14 EMA.

Trường hợp xu hướng mạnh, cho dù chốt lời tại điểm tiếp xúc envelope ngược chiều cũng không ván đề gì nhưng cần chú ý vì mức rủi ro trở nên cao.

thời gian chốt lời

Thời gian cắt lỗ

Khi biểu đồ đã mở rông hơn nữa theo phương hướng ngược lại từ đường đã đặt lệnh, đừng do dự mà hãy cắt lỗ.

Bằng cách hiển thị 2 đường envelope độ lệch càng lớn thì việc quyết định đường cắt lỗ sẽ hiệu quả hơn.

thời gian cắt lỗ

Ví dụ hiển thị 2 đường envelope

Hiển thị 2 đường envelope với “Độ lệch 0.13” và “Độ lệch 0.20”, “Độ lệch 0.20” là đường cắt lỗ.

2 đường envelop

Envelope, hiệu quả khi giá thị trường giao động trong khoảng cách chênh lệch trên dưới lớn nhưng sẽ bất phương hướng trong trường hợp xu hướng mạnh theo hướng 1 chiều.

Vì thế, khi xu hướng phát sinh theo chiều hướng ngược đã đặt lệnh thì cắt lỗ sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, khoảng cách chênh lệch nhỏ, thì không thể kiếm được khoảng tiền lớn. Vì thế, khi đó bạn cần phải phán đoán “gửi giao dịch”.