Cách hiển thị Relative Strength index (RSI) trên ứng dụng MT4

Dưới đây sẽ giới thiệu cách hiển thị Relative Strength index (RSI) trên ứng dụng MT4 cho smartphones. Cách hiển thị RSI rất đơn giản với 3 bước.

RSI, là chỉ số để phán đoán việc mua quá nhiều và bán quá nhiều.

Bước 1: Hiển thị biểu đồ mong muốn

Chạm vào “Biểu đồ" từ cặp tiền tệ mong muốn của MT4 công cụ giao dịch.

Sau đó, chạm vào ký hiệu “f" lên màn hình biểu đồ.

MT4

Bước 2: Bổ sung Relative Strength index

Chạm vào “Cua so chinh" sau đó tiếp tục chạm “Relative Strength index". (Khi di chuyển qua màn hình nó sẽ được hiển thị ở phía dưới)

Hiển thị indicator MT4

Bước 3: Bổ sung Relative Strength index

Màn hình thiết lập sẽ được hiển thị, đặc biệt không cần thiết lập mà vẫn có thể sử dụng được RSI. Khi chạm vào “xong", RSI được hiển thị ở tầng thứ 2 của biểu đồ.

Thiết lập RSI

Phán đoán “bán" nếu chạm vào đường trên 70%. “Mua" nếu chạm đường dưới 30%.