Cách hiển thị biểu đồ ở MT4

Cách hiển thị biểu đồ mới ở MT4 rất đơn giản.

Trước tiên, khởi động MT4, sau đó nhấp chuột vào “Tập tin” ở góc trên bên trái menu → chọn “Biểu đồ mới”.

hiển thị biểu đồ mới

Chọn cặp tiền tệ tùy thích.

Trường hợp nếu cặp tiền tệ mong muốn không được hiển thị hãy nhấp chuột phải lên “Bảng giá” → nhấp chuột vào “Xem tất cả”. Như vậy, cặp tiền tệ mong muốn sẽ được hiển thị.

chọn cặp tiền tệ tùy thích

Bằng các bước đơn giản như trên, biểu đồ mới sẽ được hiển thi.

biểu đồ mới được hiển thị