Cách hiển thị Envelope ở ứng dụng MT4

Bài viết này giới thiệu cách hiển thị envelope trên ứng dụng MT4 cho smartphones. Cách hiển thị Envelope rất đơn giản với 3 bước.

Envelope, là đường khoảng cách chênh lệch nhất định từ đường trung bình động, là chỉ số tích lũy lợi nhuận bằng cách thực hiện “Bán" tại vùng lận cận trên và “Mua" tại vùng lận cận dưới của đường.

Bước 1: Hiển thị biểu đồ mong muốn

Chạm vào “Bieu do" từ cặp tiền tệ mong muốn của MT4 công cụ giao dịch.

Sau đó, chạm vào ký hiệu “f" trên màn hình biểu đồ.

MT4

Bước 2: Bổ sung Envelope

Chạm vào “Cua so chinh" sau đó tiếp tục chạm vào “Envelope".

envelope

Bước 3: Thay đổi giá trị thiết lập Envelope

Ô sẽ thay đổi trên màn hình Envelope chỉ có 1 điểm đó chính là giá trị ở ô “Thay doi".

Tại khung thời gian 5 phút, 15 phút, sẽ thay đổi để thích hợp với giá trị trong khoảng “0.07~0.14".

Điều chỉnh tại vị trí đường trên dưới của Envelope tiếp xúc với tỷ giá hối đoái là 1 điểm hiệu quả.

envelope

Ví dụ hiển thị đường trung bình động (Moving Average) kết hợp với envelope.

Như ví dụ màn hình trên, Envelope hiệu quả tại giá thị trường mà tỷ giá hối đoái đang chuyển động lên xuống trong phạm vi nhất định nhưng sẽ bất phương hướng tại thị trường giá mà tỷ giá hối đoái chuyển động theo 1 chiều.

Envelope thường sử dụng kết hợp với đường trung bình động 14 trên biểu đồ khung thời gian 5 phút, 15 phút.