Cách đăng nhập vào tài khoản khác trên MT4 (ứng dụng cho iPhone)

Giới thiệu cách chuyển đổi tài khoản trong trường hợp bạn muốn đăng nhập đến tài khoản khác trên MT4 (ứng dụng cho iPhone).

Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi từ tài khoản demo dành cho luyện tập sang tài khoản thực. Cách chuyển đổi tài khoản MT4 rất đơn giản chỉ với 3 bước.

Bước 1: Chạm vào “Cai dat" → “Tai khoan giao dich".

Trước tiên, chạm vào " Cai dat" trên menu được hiển thị phía dưới của ứng dụng MT4, sau đó tiếp tục chạm vào “Tai khoan giao dich".

Chuyển đổi tài khoản MT4

Bước 2: Chạm vào “Đăng nhập với tài khoản đã có"

Chạm vào ký hiệu “+" nằm ở góc phải phía trên màn hình “Tai khoan" → sẽ di chuyển đến trang “Tai khoan moi".

Sau đó, chạm vào “Dang nhap voi tai khoan da co".

Chuyển đổi tài khoản MT4

Bước 3: Đăng nhập đến tài khoản riêng sau khi tìm kiếm số máy chủ thích hợp

Sau khi nhập tên công ty giao dịch vào form tìm kiếm “May chu", danh sách máy chủ sẽ được hiển thị. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản riêng bằng cách chọn số máy chủ tương thích → nhập ID đăng nhập và mật khẩu → chạm vào “Dang nhap" ở góc phải phía trên màn hình.

(Đối với “XM" công ty giao dịch Forex thì thông tin đăng như số máy chủ,…đã được gửi vào email khi mở tài khoản.)

Chuyển đổi tài khoản MT4

Chuyển đổi tài khoản MT4 này, sử dụng theo ví dụ như đăng nhập vào công ty giao dịch A ở MT4, sau đó đăng nhập lại đến công ty giao dịch B khác.

Ngoài ra, Ở XM của công ty giao dịch Forex, 1 người có thể mở đến 8 tài khoản. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản theo từng mục đích chẳng hạn như mở tài khoản USD, tài khoản EUR hoặc tài khoản giao dịch chỉ bằng tiền thưởng,…